Drammen havn vil nå etablere landstrømanlegg på Holmen. Illustrasjon: Enova

Ni millioner til landstrøm

Drammen havn har fått ni millioner kroner i støtte fra Enova til å etablere et miljøvennlig landstrømanlegg på Holmen.

– Dette er veldige gledelig. Det betyr mindre CO2-utslipp fra skip som ligger til kai i Drammen i årene som kommer. Tiltaket er helt i tråd med den miljøvennlige profilen til Drammen havn, sier assisterende havnedirektør Ivar Vannebo.

Mens skipene ligger til kai benyttes som regel hjelpemotorer for å produseres strøm. Dette er motorer som vanligvis går på diesel. Dersom skipene er utstyrt for å ta imot landstrøm så kan denne strømmen i stedet hentes rett fra et anlegg på land. Det er slike anlegg Drammen havn nå har fått Enova-støtte til å etablere.

CO2-reduksjon
Det er et stort potensial for CO2-reduksjon ved mer bruk av landstrøm ved norske havner, og dette er en av hovedårsakene til at Enova har utlyst en konkurranse blant norske havneanlegg om støtte til utbygging av landstrøm. Søknadene som tilfredsstiller utlysingskriteriene blir rangert etter brukspotensialet til anlegget målt opp mot hvor mye støtte det er søkt om. Totalt har det blitt gjennomført fem konkurranser, og nylig ble det altså klart at Drammen havn denne gangen var blant en av de 11 utvalgte havnene.

Drammen havn hadde søkt om tilskudd til landstrømanlegg på Holmen, og det var bare Trondheim Havn IKS i Orkanger som fikk mer i støtte. Totalkostnaden for investeringene er beregnet til 24 millioner kroner derav Enova nå altså går inn med nærmere ni millioner kroner. Anleggene skal være på plass i løpet av 2019.

Delte ut 51 millioner

Det ble totalt delt ut 51 millioner kroner til 11 nye landstrømprosjekter i havner fra Arendal i sør til Tromsø i nord.

– Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet, og for skipsfarten er landstrøm en viktig del av denne omstillingen, sier Enovas markeds- og utviklingsdirektør Øyvind Leistad.