Foto: Trøndelag fylkeskommune

Ni entreprenører ønsker å bygge fire kilometer ny fylkesvei i Steinkjer

Trøndelag fylkeskommune skal bygge snaut fire kilometer ny fylkesvei 17 fra Jåddåren til Østvik i Steinkjer kommune. Da tilbudsfristen gikk ut 20. mai hadde ni entreprenører meldt sin interesse.

Prisene varierer fra 115,6 til 148,2 millioner kroner.

Disse entreprenørene har levert tilbud:
Tverås Maskin og Transport AS: 129.900.000 kroner
Austad Maskinstasjon AS: 125.570.449,80 kroner
Johs Syltern AS: 128.368.971 kroner
Bertelsen & Garpestad AS: 134.710.269,40 kroner
Letnes Entreprenør AS: 128.660.323,33 kroner
AF Kne/Røstad ANS: 115.655.335,30 kroner
Mesta AS: 128.230.753 kroner
Contexo AS: 148.237.250 kroner
Consto Anlegg Midt AS: 134.888.744 kroner

- Vi er godt fornøyd med at så mange har levert tilbud. Det tyder på god konkurranse i markedet, sier teamleder Tone Melhus Romstad i Trøndelag fylkeskommune i en pressemelding.

- Vi vil nå foreta kontrolleregning og vurdering av tilbudene før det blir endelig avgjort hvem som får kontrakten. Vi regner med å signere kontrakt med en entreprenør i juni, og antar at anleggsstart blir i løpet av sommeren, sier Melhus Romstad.

Nyvegen skal stå ferdig høsten 2022.

Prosjektet omfatter bygging av i underkant av fire kilometer ny fylkesvei 17 fra Jåddåren til Østvik. Denne strekningen er en videreføring østover på fylkesvei 17 fra nyveien fra Sprova til Østvik, som nå står ferdig.

Den nye veien vil bli ni meter bred, få forsterket midtoppmerking og skiltet hastighet på 80 kilometer i timen.

Fra Øver-Kvarving til Østvik blir det ny lokalvei, og denne skal bygges på nordsiden av dagens fylkesvei 17. Dagens vei gjennom Jåddåren vil knyttes til den nye lokalveien. Det skal bygges et nytt kryss ved Myrvang, tilsvarende det som er bygd ved Østvik.

- Når anlegget er ferdig vil vi få en god og trafikksikker vei, i tillegg til at den gir bedre framkommelighet for trafikantene. For beboerne ved Jåddåren vil ny vei også gi bedre bomiljø og bedret trafikksikkerhet. For nærmiljøet er også sammenhengende lokalvei fra Jåddåren til Østvik et godt tiltak, sier Melhus Romstad.

Ny vegtrasé fra Jåddåren til Østvik. Ill. Trøndelag fylkeskommune.