Særlig mange lærerstudenter var i 2022 i arbeid kort tid etter fullført utdanning. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Særlig mange lærerstudenter var i 2022 i arbeid kort tid etter fullført utdanning. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Ni av ti i jobb etter fullført fagskoleutdanning

Ni av ti studenter som fullførte høyere yrkesfaglig utdanning i 2022, var i arbeid samme høst, ifølge SSB. Dette gjelder både for kvinner og menn.

Blant studentene innen fagfeltene lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk samt helse-, sosial- og idrettsfag var hele 96 prosent av studentene i arbeid samme høst, viser Statistisk sentralbyrås (SSB) oversikt.

Det var dessuten en kraftig økning i antall fullførte utdanninger i studieåret 2021/2022.

Det ble da fullført 11.200 utdanninger i høyere yrkesfaglig utdanning, som er 800 flere enn året før og 4.700 flere enn studieåret 2019/2020.

Over to år har det dermed vært en økning på 70 prosent.