NHO: Svært gledelig at Norge får unntak fra EUs toll på stål

EU-kommisjonen har vedtatt toll på stålprodukter, men Norge får unntak fra beskyttelsestiltaket. Svært viktig og gledelig, mener NHOs internasjonale direktør.

– Norge er fullt ut deltaker i EUs indre marked gjennom EØS-avtalen, og da er det viktig at avtalen beskytter Norge når en handelskrig oppstår. For flere norske bedrifter er import og eksport av stål fra og til EU viktig, sier direktør Tore Myhre i NHOs internasjonale avdeling til NTB.

De midlertidige beskyttelsestiltakene, som ble vedtatt onsdag, gjelder 23 stålproduktkategorier. For alle kategoriene blir straffetollen på 25 prosent kun innført når importen overskrider gjennomsnittet av import de siste tre årene. EØS-nasjonene Norge, Island og Liechtenstein slipper imidlertid unna.

– Dette viser at Norge har en bedre beskyttelse gjennom EØS-avtalen enn om vi kun hadde en ordinær frihandelsavtale med EU, sier direktøren, som minner om at Sveits, som kun har frihandelsavtaler, ikke ble unntatt.

Myhre påpeker at 80 prosent av Norges eksport går til EU, og at det er helt avgjørende at Norge ikke blir utestengt fra det europeiske markedet.

Så langt har EU bare behandlet ståltollen, ikke tollen på aluminium. Det er ventet at også den kommer til å bli vedtatt i løpet av kort tid. Dersom Norge ikke får unntak fra toll på aluminium, kan det ramme den norske aluminiumsindustrien, som er Europas største, knallhardt.

– Det kan hende at handelskrigen trappes opp til å inkludere andre varer. Vi regner imidlertid med at om EU innfører toll på aluminium, så unntas Norge også der fordi dagens vedtak viser til EØS-avtalen og er en prinsipiell beslutning, sier Myhre.