NHO: – Oslo-byrådets løfter strider mot EU-regler

Det nye Oslo-byrådets løfte om å avvikle kommersiell drift av sykehjem er i strid med nye EU-regler, hevder NHO.

Det rødgrønne byrådet lover at ingen kommersielle selskaper skal få drive sykehjem når dagens kontrakter går ut. Ideelle organisasjoner er derimot velkomne til å drive sykehjem på oppdrag fra kommunen, skriver NRK.

Dette er mulig under dagens regelverk, men når EUs anskaffelsesdirektiv trer i kraft neste år, kan dette endre seg.

– Direktivet gir ikke anledning til å favorisere noen på grunn av eierskap. Kommunene kan ikke si at de kun skal ha ideelle, sier direktør for næringspolitikk i NHO service, Dag Ekelberg, som mener det er stor sjanse for at det nye direktivet fører til rettslige runder.

Rødt mener dagens system fører til at kommersielle selskaper «stikker av» med overskudd som heller skulle vært brukt på kommunens innbyggere.

– Men det ønsker ikke NHO Service å snakke om. Derfor prøver de i stedet å gjøre dette til en debatt om juss, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.