KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad får beskjed fra NHO om å sørge for å forhandle inn penger til oppgradering av skoleverksteder i neste års statsbudsjett. Foto: Trond Teigen / NTB scanpix

NHO ber KrF fikse budsjettpenger til skoleverksteder

NHO er skuffet over at regjeringen ikke har satt av penger til oppgradering av skoleverksteder i sitt budsjettforslag for 2019 og ber nå KrF om hjelp.

Bedre skoleverksteder er viktig for at de yrkesfaglige elevene skal få god opplæring som i størst mulig grad svarer til kompetansebehovet i bedriftene og den teknologiske utviklingen, mener NHO.

Arbeidsgiverorganisasjonen setter nå sin lit til KrF, som skal legge fram sitt alternative budsjett fredag. Budsjettforhandlinger mellom KrF og regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre starter trolig i helgen.

I dag melder mange bedrifter at lærlingene de får, ikke har god nok kompetanse, forklarer fungerende NHO-sjef Ole Erik Almlid.

– I NHOs kompetansebarometer svarer seks av ti bedrifter at de har behov for folk med videregående opplæring. Da er det klart at skolene må ha moderne utstyrsparker og samarbeide med arbeidslivet, sier han til NTB.

– Nå må politikerne på banen og legge til rette for at vi får gode fagarbeidere som kan jobbe på det utstyret som brukes i dag. Derfor mener vi at skoleverkstedene må prioriteres i budsjettet.

NHO vil ha en handlingsplan for opprustning av skoleverkstedene og et spleiselag mellom staten, fylkene og næringslivet.

Bedriftene skal bidra med praksisplasser, opplæring i eget produksjonsutstyr og eventuelt gi utstyr og materialer til skolene.

Fylkene skal få skoler og bedrifter til å samarbeide gjennom partnerskapsavtaler, mens staten bevilger 33 millioner hvert år i en treårsperiode, ifølge NHOs modell.