Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

NHO arrangerer anskaffelseskonferanse

Offentlig sektor kjøper inn for om lag 500 milliarder kroner i året. En stor andel av norske bedrifter utfører oppdrag i det offentlige markedet og utviklingen i dette markedet er derfor av stor betydning for private bedrifter. 

NHO arrangerer 29. mai sin anskaffelseskonferanse, som har fått tittelen «Markedstilgang skaper nye jobber». De peker på at om det skal skapes flere jobber, må det bli lettere for små og store bedrifter å slippe til samt å få konkurrere på dette store markedet.

Byggenæringen er en av de næringene som i størst grad er en del av dette markedet, og det blir derfor lagt opp til flere temaer om og for byggenæringen og NHO bruker også representanter fra byggenæringen på konferansen.

Temaer som ny stortingsmelding, laveste pris, miljø i anskaffelsene, innovasjonspartnerskap, samspill mot a-krim og oppdragsgivers erstatningsansvar ved brudd på anskaffelsesregelverket, er temaer som skal belyses 29. mai.

Du møter på konferansen blant annet Kristin Skogen Lund, NHO, Torbjørn Røe Isaksen, Nærings- og fiskeridepartementet, Gjertrud Synnøve Helland, Veidekke, Mari Haave Sveen, Statsbygg, Anna Maria Aursund, Oslo Vann og avløp og Helene Johansen, Caverion.

Les mer om arrangementet her