Røssåga kraftverk prosjektet, som LNS bygger Statkraft, er det første TBM-prosjektet i Norge på over 20 år.  Foto: Ådne Homleid

NFF tilbyr TBM-innføring

NFF har utarbeidet en teknisk rapport som gir en innføring i bruk av tunnelboremaskiner for fullprofilboring av tunneler.

Teknisk rapport nr. 17 gir en innføring i bruk av tunnelboremaskiner for fullprofilboring av tunneler.

Etter å ha vært borte fra markedet i over 20 år er TBM igjen en høyaktuell metode for det norske tunnelmarkedet. Ved Røssåga vannkraftverk pågår som kjent boring med TBM og om ikke alt for lenge vil TBMer bore både Ulriken jernbanetunnel og ikke minst hoveddelen av Follbanetunnelen.

Tunnelboremaskinenes tilbakekomst i det norske tunnelmarkedet danner bakteppet for den tekniske rapporten (nr.17) som Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) nå har utarbeidet.

Rapporten er laget for å presentere ulike TBM- konsepter for ulik geologi, og samtidig vise til den utvikling som har skjedd innen TBM-drift siden tidligere erfaringer i Norge på 70- til 90-tallet. Rapporten viser også noen konsepter for å drive fullprofilboring i små tverrsnitt.

Rapporten, som du kan laste ned på NFF sine nettsider, er utarbeidet av Pål Drevland Jakobsen fra Vegdirektoratet og NTNU, Sindre Log i The Robbins Company, Thor Skjeggedal i NFF, Arnulf M. Hansen i AMH Consult og Anders Palm fra Sweco.

I fjor høst kom også NFF med en ny Håndbok 08 for utfører av

Det er vesentlige endringer av offentlige bestemmelser og bruk av nye betegnelser som danner grunnlaget for ny Håndbok 08.

bergsprengningsarbeid. Håndboken, som du kan laste ned fra NFFs hjemmesider, er en innføring i lover og forskrifter som bergsprengere og andre med ansvar for bergsprengningsarbeid må forholde seg til.

Det er vesentlige endringer av offentlige bestemmelser og bruk av nye betegnelser som danner grunnlaget for ny Håndbok 08.

Det er et utvalg satt ned av Skytebaskomitéen i NFF som har utarbeidet grunnlaget for revisjonen av Håndbok 08. Utvalget har bestått av Jan Egil Blix i Orica Mining Services, Lasse Fjeldberg i Norsk Fjellsprengning AS og Glenn Seland, Regionale verneombud Anlegg. I sluttfasen deltok også Arild Neby i Statens vegvesen og Aslak Ravlo og Thor Skjeggedal, NFF

Her finner du flere tekniske rapporter fra NFF

Her finner du NFFs håndbøker.