Illustrasjonsfoto: Einar Aslaksen

NFF inviterer til temakveld om utnyttelse og planlegging av undergrunnen

Torsdag 5. september er det klart for årets siste temakveld i regi av Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF).

Temaet denne gangen er utnyttelse og planlegging av undergrunnen.

– En viktig del av å bevare ytre miljø er å utnytte undergrunnen på en planmessig og god måte, skriver NFF i invitasjonen.

På programmet står innlegg fra både norske og utenlandske eksperter.

Antonia Cornaro fra rådgiverselskapet Amberg Group vil snakke om behovet for planlegging av undergrunnen og beste praksis for bruk av undergrunnen i større byer. Cornaro er byplanlegger med ekspertise innen internasjonal prosjektplanlegging og forretningsutvikling. Hun er også nestformann i ITACUS, som er et av fire faste utvalg i International Tunneling Association som jobber med utnyttelse av undergrunnen.

Til temakvelden kommer også Ingelöv Eriksson, som er Oslo Muncipalites egen ekspert for planlegging av undergrunnen. Hun har vært prosjektleder for mange prosjekter knyttet til underjordisk kartlegging og planlegging i byer, og er også en del av et europeisk nettverk for samme tema. Eriksson vil ifølge NFF dele det som er gjort i Oslo så langt, og det arbeidet som venter for hovedstaden.

Sindre Log fra The Robbins Company leder NFFs internasjonale komité. Med utganspunkt i NFFs slagord «utfordringer i dagen – muligheter i grunnen», vil Log dele gode eksempler på bruk av underjordisk anlegg.

Temakvelden arrangeres på Ingeniørenes hus i Oslo, torsdag 5. september kl. 17:30 – 20:00.

Her finner du mer info og påmelding