Nettselskap og miljøorganisasjoner ønsker bedre dialog

Tidlig dialog, involvering og forståelig informasjon må til for å oppnå bedre konsesjonsprosesser og aksept for nye kraftledninger.

Det kommer frem i en ny europeisk rapport som overleveres EU-kommisjonen onsdag. Rapporten legges frem av RGI, som blant andre Bellona, WWF, Zero og Statnett er en del av.

Rapporten anbefaler blant annet tidlig involvering av ulike grupper, deltakelse i behovsanalyse, transparente prosesser, forståelig informasjon, hensiktsmessige arenaer for diskusjon og samarbeid og god tilgang på miljødata for å bedre aksept for nye kraftledninger.

Aksept for høyspentledninger er ikke bare en utfordring i Norge, men i hele Europa. Med utbygging av desentralisert, fornybar energi må nettet på hele kontinentet oppgraderes og mye må bygges nytt. Kommisjonen anslår at det frem mot 2020 må investeres 140 milliarder euro i nett alene dersom klimamålene skal nås.