Nettpartner og Bane & Fiber AS på jernbaneoppdrag på Sørlandet. Foto: Nettpartner/Bane&Fiber.
Nettpartner og Bane & Fiber AS på jernbaneoppdrag på Sørlandet. Foto: Nettpartner/Bane&Fiber.

Nettpartner kjøper Bane & Fiber

Nettpartner Bane har kjøpt 100 prosent av aksjene i Bane & Fiber AS, og skal nå bli en totalleverandør innen jernbanetekniske fag.

– Med Bane & Fiber AS på laget får vi nettopp det løftet vi trenger for å ta et langt skritt i retning av å bli en totalentreprenør innen jernbanetekniske fag, sier Nettpartners divisjonsdirektør for Bane, Kjell Anders Fosshaug i en pressemelding.

Bane & Fiber AS ble etablert i Flisa mars 2020 av brødrene Jan Roger og Per Otto Sigfridstad, og Kjetil Mobakk. Selskapet har hatt sterk vekst, og har nå 19 ansatte og elleve innleide.

– Etter mange år innen jernbanefag så vi at det var stor manko i bransjen på servicemaskiner innenfor sporsegmentet, og at det var gode muligheter for oss å skape noe ved å bygge en egen maskinpark. At konseptet skulle bli en så stor braksuksess som det har vært, og er, kunne vi ikke forutse, sier gründer Per Otto Sigfridstad i meldingen.

I meldingen kommer det også frem at de to sleskapene kjenner hverandre godt, og har samarbeidet på flere prosjekter.

– En viktig nøkkel for både selskapets vekst og det gode samarbeidet med Nettpartner, i tillegg til gode ressurser, kompetanse og en moderne maskinpark, er at kultur og kjemi fungerer svært godt i det mellommenneskelige mellom ressursene i selskapene, sier Sigfridstad.

Også Nettpartners toppsjef er fornøyd med oppkjøpet.

– Som Norges største elkraftentreprenør er det spesielt viktig for oss i Nettpartner å tilknytte oss fremtidsrettet kompetanse og utviklingsmuligheter. Bane & Fiber AS har meget kompetente og løsningsorienterte ansatte med lang jernbaneerfaring, og flere smarte og effektive løsninger. Noe de tidligere har bevist med sine verdiskapende løsninger, sier Nettpartner-direktør Arild Borgersen i meldingen.