Lange støttemurer ved rundkjøringen bak renseanlegget i Sellikdalen. Foto: Kjell Wold/Statens vegvesen

Nesten to kilometer med støttemurer på 134 Damåsen-Saggrenda

Støttemurer er også en viktig del av et større veianlegg. På E134 Damåsen-Saggrenda finner du nesten to kilometer av dem.

Dette er både tørrmurer og betongmurer, enten de står langs veiskråninger, fjellvegger, hus eller andre installasjoner.

Murer i forbindelse med bruer, betongunderganger (kulverter) og tekniske bygg er ikke med i denne oversikten. Det samme gjelder såkalte grønnmurer.

Men om lag 1925 meter med mur er altså med i oversikten over ulike typer støttemurer på det over 13 kilometer lange E134 Damåsen-Saggrenda-prosjektet.

Støttemur og tørrmur ved Grindene. Foto: Kjell Wold/Statens vegvesen