Nesset Helsehus

Prosjektleder Anne Lise Larsen i Molde Eiendom KF og anleggsleder Ole Kristian Mittet fra Betonmast Røsand.
Betonmastlogo

Betonmastlogo

XPRO

XPRO

Spenncon

Spenncon

Midthauglogo

Midthauglogo

Lianlogo

Lianlogo

BMV

BMV

Optimeralogo

Optimeralogo

– En sentrumstomt gir nærhet til tjenester som butikker, kommunalt servicekontor, bibliotek og annet for de som skal bo i omsorgsboligene. Dette var grunnen til at det ble valgt en tomt sentralt i Eidsvåg da Nesset helsehus skulle bygges, til tross for at tomten har vært krevende å bygge på av flere årsaker.

Fakta

Sted: Eidsvåg i Molde kommune

Prosjekttype: Helsehus med omsorgsboliger

Areal: 3.100 kvadratmeter brutto

Byggherre: Molde Eiendom KF

Totalentreprenør: Betonmast Røsand

Prosjektramme: 147,5 millioner kroner inkl. mva.

Arkitekt og landskapsarkitekt: Norconsult

Byggherreombud og prosjektleder: XPRO

Rådgivere: RIB: Cowi l RIG: ERA Geo l RIA, RIBr: Sweco l RIBfy og RV rør: Norconsult l RIVA: Sylte maskin l RIV vent: Urd Klima l RIE: iElektro

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider og utomhus: Sivert Malmedal l Pele og spunt: Hercules l Gulvstøp: Sletten gulvstøp l Prefab betong: Spenncon l Kjerneboring: Nesset bygg l Massivtre: Binderholz l Stålkonstruksjoner: DS Nor l Trapper og rekkverk: Midthaug l Taktekking: Kalstad Montering l Gulvavretting og flislegging: Malermestrene BMV l Fasadeplater: Cembrit l Systemhimlinger: Modulvegger l Vinduer: Lian Vinduer l Dører: Nordic Door l Foldevegg: Trysil Byggprodukter l Glassarbeider: Straumsheim l Solavskjerming: Fasadeprodukter l Ståldører: Daloc l Branngardiner, røyk luker: BVS Brannvernsystemer l Branntetting, ledelys, UU-merking: Firesafe l Kjøkken fellesrom: Grande lKjøkken leiligheter: Sigdal l Gardiner: Moenbo l Avfallsystemer: Avfallsteknisk montasje l Takskinner: Guldman Norge l Skilt: Reklameservice l Blikkenslager: Nesset bygg l Maler, gulvbelegg: Bill Mossberg l Rivearbeid, asbestsanering: NV Miljø l Rivearbeid: AF Decom l Rørlegger: Hustad Rør l Ventilasjon: Urd Klima l Elektro: iElektro l Lås og beslag: Låssenteret l Heis: Heisplan l Løfteplattform: Handicare l Landmåling: Stikk og Mål

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Dette forteller prosjektleder Anne Lise Larsen i Molde Eiendom KF som er eier og byggherre for det nye innholdsrike helsehuset. Nesset helsehus ble planlagt av daværende Nesset kommune, men etter kommunesammenslåing med Molde kommune har dette blitt et bygg med ulike helsefunksjoner for østlige deler av Molde.

Det var i 2016 Nesset kommune så at det var behov for en rehabilitering av helsefløyen på kommunehuset som inneholdt blant annet legekontor og base for hjemmehjelpstjenester. I tillegg var det også behov for å bygge sentrumsnære omsorgsleiligheter. Konklusjonen var imidlertid at det gamle bygget var i for dårlig stand og ville bli kostbart å modernisere. Derfor ble det vedtak om et helt nytt bygg på eksisterende tomt i Eidsvåg sentrum.

Bygd på kvikkleire

– Vi måtte gjøre en mindre reguleringsendring av tomten for å få plass til nybygget. I den forbindelse hadde NVE innsigelser til reguleringsplan. Det er marin kvikkleire i hele Eidsvåg sentrum, og det måtte tas en ekstra runde med geologiske grunnundersøkelser og analyser, hvor hele området ble sett under ett, og ikke bare byggetomten. Dette har ført til en ekstra krevende byggeperiode og spesielle krav til prosjekteringen og konstruksjonen til bygget. I tillegg måtte det gamle helsebygget stå under hele byggeperioden, noe som ga en trang byggeplass.

– Vi setter pris på at NVE følger med og stiller krav. Nå har vi fått et bygg som står helt trygt og et område i sentrum der grunnforholdene er godt kartlagt, påpeker hun.

Nye Nesset Helsehus er konstruert slik at bygget står på rundt 60 stålrørspeler som går helt ned på grunnfjellet 28-30 meter under bakkenivå. Disse er boret ned i fast fjell. Peler og fundamenter er forankret med friksjonsplater i betong slik at de ikke skal bevege seg dersom det skulle komme et jordskjelv i området en eller annen gang.

Sentral plassering

– Vi har nok fått en god del ekstra kostnader med bygget på grunn av dette, men er glade for at vi har fått et helsehus i sentrum som gir gode tjenester sentralt i bygda for alle som bor her og trivelige omsorgsboliger på en fin og sentral plass med alle funksjoner beboerne trenger i umiddelbar nærhet, sier Anne Lise Larsen.

Nettopp trivsel for både beboere og ansatte har vært viktig når det tre etasjer store bygget skulle planlegges. Bygget inneholder 16 omsorgsboliger fordelt på to etasjer, alle med egen veranda og med naturskjønn utsikt mot fjorden og elveutløpet mot sør eller mot bygda og sentrum mot nord. I helsehuset er det ellers base for hjemmetjenester i Nesset omsorgsdistrikt, privat tannlegekontor, helsestasjon, legesenter, legevakt med skadestuer og dagsenter for eldre.

Av hensyn til grunnforhold og byggets planløsning er første etasje oppført med stålbæring og hulldekker mens andre og tredje etasje er oppført i massivtre bæresystem.

– Vi har lagt vekt på mest mulig synlig tre for å gi lyse og levende overflater. Noen steder har vi likevel brukt malte gipsoverflater av branntekniske årsaker, forteller prosjektlederen, som har fått en spesiell utfordring i fanget når det gjelder branngodkjenning av ytterkledningen.

Royalimpregnert kledning

– Vi har kledd bygget med royal- impregnert kledning og fikk denne på plass rett før striden om brannklassifisering av denne type kledning dukket opp. Nå har vi fått midlertidig brukstillatelse for bygget inntil det kommer en avklaring i denne saken, og håper dette løser seg på beste måte. Vi mener uansett at brannsikkerheten er godt ivaretatt fordi hele første etasje og utsatte områder blant annet rundt verandaer er kledd med ikke brennbare plater og ikke treverk, sier hun.

Nesset helsehus er ellers et moderne bygg med moderne teknologi og det er tilrettelagt for bruk av velferdsteknologi og klargjort for digitalt tilsyn der det er behov for det. Dette blir tatt i bruk og installert etter behov i den enkelte leilighet etter ønske fra de som skal bo der. Alle baderom har hev/senk-funksjon på vasker og god plass til rullestoler. I en av etasjene har rommene heis fra seng til bad.

Flott uteområde

I hver av de to etasjene i leilighetsdelen er det felles stue der beboerne kan samles eller de kan brukes ved besøk. Stuene har store glassflater og fin utsikt mot fjorden og fjellene i Nesset. Her kan de se like til Nesset prestegård der Bjørnstjerne Bjørnson vokste opp.

Også utendørs er det lagt vekt på å skape trivsel. Mot fjorden og elva i sør er det fine grøntområder der en tursti går forbi og der det er sittebenker, grillhytte, bålpanne og en helt unik gynge for rullestolbrukere.

– Det er et mål om å få til et samspill mellom flere aktører som helse, skole og barnehage om bruken av dette området. Dagsenteret ligger på bakkeplan inntil dette fine området, og tanken er at for eksempel barnehager kan komme på besøk og ha aktiviteter sammen med de eldre, å skape en møteplass mellom generasjoner, forteller Anne Lise Larsen.

Ferdig før fristen

Helsedelen av helsehuset med legekontorer, tannlege, helse- stasjon og base for hjemmetjeneste er allerede i full bruk. Omsorgsleilighetene skal ikke innflyttes før uteområder og inngangsparti mot nord er ferdig. Det gamle helsebygget som stod her tett inntil nybygget er nettopp revet og området der det stod skal settes i stand.

– Byggingen av det nye helsehuset har gått veldig bra og vi ble faktisk ferdige før den oppsatte fristen, påpeker prosjektleder Anne Lise Larsen og skryter av et godt samarbeid med en profesjonell entreprenør. Hun får bifall fra anleggsleder Ole Kristian Mittet i Betonmast Røsand AS som har vært totalentreprenør.

– Ja, det har vært et interessant og morsomt prosjekt å være med på der samarbeidet har gått svært bra hele veien, påpeker han.