Neselva Hageby

Alento AS har satt opp del 1 av Neselva Hageby på Billingstad i Asker.

Fakta

Sted: Billingstad

Prosjekttype: Bolig

Byggherre: Neselva Hageby

Prosjekt- og byggeledelse: Sohlberg & Toftenes

Arkitekt: Tom Edvardsen Arkitekter

Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen

Totalentreprenør: Alento

Kontraktsum eks. mva.: 250 millioner kroner

BTA: 10.085 kvadratmeter bolig og 4.681 kvadratmeter parkeringskjeller

Rådgivere: RIB: AFRY Norge l RIBr: Fokus Rådgiving lRIG: Civil Consulting l RIV og RIVA: AJL l RIE: Heiberg & Tveter l RIBFy: Termoenergi

Underentreprenører og leverandører: Rør: Bravas Engine-
ering l Ventilasjon: AL Blikk & Ventillasjon l Elektro: Borge Installasjon l Heis: Schindler l Brannsikring: Vestfold Brannsikring l Flisarbeider: Stryken og Gudbrandsen l Teglarbeider, mur og puss: Mjøndalen Mur & Puss l Grunnarbeider: Kongsberg Entreprenør l Kjøkken og garderober: Optimera l Malerarbeider: Bohlin l Parkett, dører, listverk: Trenova l Pelearbeider: Seierstad Pelemaskiner l Porter: Snekkern Røyken l Prefab baderomskabiner: Probad l Prefab betong: Loe l Solavskjerming: Lady Solskjerming l Stikning og oppmåling: Asker Oppmåling l Taktekking og blikkenslagerarbeider: Taktekkemester Bjørn Schramm l Vinduer: Lian Trevarefabrikk

Det første byggetrinnet består av syv boligblokker fra fire til seks etasjer, der toppetasjene har inntrukne takterrasser. Det er felles parkeringskjeller for hele prosjektet, med areal til boder. De første fem blokkene ble levert byggherren før fellesferien i sommer, og den siste er nettopp levert.

– Vi hadde oppstart i januar 2019. Blokkene er pelet til fjell, men kvikkleire skapte noen utfordringer for oss. Vi fikk et grunnbrudd ved utgravingen for det fjerde bygget, og måtte håndtere cirka 1.300 kubikkmeter blandede masser. Dette løste vi blant annet med å flytte fremdriftsfronten til et av de andre byggene, og vi måtte jobbe oss forsiktig fremover, sier prosjektleder Rolf Austli i Alento AS til Byggeindustrien.

– God standard

Blokkene er satt opp med prefab betong, hulldekker og stål. Fasaden består av tegl med innslag av panel, spesielt på balkongene. Vinduene er beslått med aluminium. Leilighetene har enstavsparkett, vannbåren varme og gipshimlinger.

– Vi mener at standarden er god i forhold til den generelle standarden i tilsvarende prosjekter, sier byggherrerepresentant Lars-Kristian Bjerk hos byggherren Neselva Hageby AS.

– Områderegulering

Boligprosjektet på Billingstad ligger rett ved Neselva.

– En stor utfordring har vært en betydelig områderegulering der fire grunneiere har vært involvert. Dessuten renner Neselva i ytterkanten av boligområdet, så vi befinner oss tett på hensynssonene. Neselva er for øvrig gyteområdet for sjøørreten fra fjorden, sier Bjerk.

Han vil gi honnør til Alento AS for et veldig godt samarbeid.

– De har vært flotte å samarbeide med i hele prosessen så langt, sier Bjerk.

Gammel industri- og lagertomt

Det er Tom Edvardsen arkitekter som har tegnet Neselva Hageby, som er et resultat av at Asker kommune vedtok å omregulere noen gamle industritomter/lagertomter på Billingstad til nye boligområder for leilighetsbebyggelse.

– Fire grunneiere gikk sammen om å utarbeide reguleringsplan, og Neselva Hageby er bygget på eiendommen som opprinnelig var Jarlsberg Mineralvannfabrikk mellom Neselva og Birøkterkollen, sier Tom Edvardsen til Byggeindustrien.

Første byggetrinn er ferdig bygget og innflyttet i sommer. Området består av 123 leiligheter bygget rundt et åpent, felles tun. Husene er orientert mot syd-vest, med utsikt og ettermiddagssol, med fire etasjer mot jordene og 5/6 etasjer mot nordøst.

– Lyse og vennlige bygninger

– Bygningene er utformet lyse og vennlige med mye glass og åpne arealer. Det er tilstrebet god variasjon i utforming, høyder og uttrykk, samtidig som de syv husene til sammen utgjør en helhet med egen identitet for feltet, sier Edvardsen.

De private forhagene på inngangssiden til leilighetene i første etasje gir disse leilighetene en townhouse-kvalitet med både private for- og bakhager. De individuelle forhagene vil på sikt tilføre variasjon i inngangssonen, hver beboer vil utforme og bruke sitt areal forskjellig, og derved skape variasjon som vanlig blokkbebyggelse ikke har, ifølge arkitekten.

Grønt tun med variasjon

– Utearealene fremstår med et grønt, hageaktig preg som tilbyr ulike plasser for lek, sosialt samvær og andre aktiviteter. Overvannet er håndtert som en ressurs gjennom området med en bekk som fører regnvannet på overflaten under en bro og ned til Neselva. Tunet er opparbeidet med variasjon i faste dekker, benker og lekeutstyr. Beplantning i form av ulike tresorter, busker, hekker, stauder skjermer inngangspartier og private hager, sier Edvardsen.

Hovedmaterialet i fasadene er lys tegl oppbrutt av mørke felter og beiset trepanel.

– Teglveggene er vedlikeholdsfrie og gjør at området vil holde seg godt over lang tid, noe som er svært viktig med hensyn til energi og miljø. Utforming, materialbruk og utstyr holder god kvalitet til en fornuftig og konkurransedyktig pris, sier Tom Edvardsen.


Flere prosjekter