Mikel von Krogh i Checkd og direktør for teknisk seksjon i Nelfo, Jon-Steinar S. Hanstad.

Nelfo inngår samarbeid med Checkd

Nelfo har inngått et samarbeid med teknologiselskapet Checkd. Målet er å utvikle digitale sjekklisteløsninger for medlemmesbedriftene til organisasjonen.

I en pressemelding opplyser Checkd at de skal utvikle og en feltløsning for Nelfos digitale dokumentasjon.

De skal også etablere en web-basert løsning for Nelfos medlemmer, hvor bedriftene får mulighet til å laste ned og bruke Nelfos standard dokumentasjonsmaler og -rutiner.

Vi ser frem til å utvikle framtidsrettede løsninger for Nelfo og deres medlemsbedrifter, sier produkteier Mikel von Krogh i Checkd i meldingen.

Vi gleder oss til å samarbeide med Checkd for å kunne tilby medlemsbedriftene nye og bedre løsninger for dokumentasjon av elektriske anlegg, sier direktør for teknisk seksjon i Nelfo, Jon-Steinar S. Hanstad i en kommentar.