Nedre Storgate 19 i Drammen

Et kvartal på Bragernes har endelig fått sin verdige avslutning mot øst. På en tidligere åpen tomt troner nå et nytt kontorbygg med skreddersydde kontorarealer over fire etasjer, og med godt eksponerte næringsarealer på bakkeplan.

Fakta

Sted: Bragernes, Drammen

Prosjekttype: kontor- og næringsbygg

Bruttoareal: 3.200 kvadratmeter

Byggherre: OKK Gruppen og Oxer Eiendom

Totalentreprenør: Seltor

Kontraktssum eks. mva.: 62 millioner kroner

Arkitekt: Arkitektkontoret Nils Tveit

Landskapsarkitekt: Stener Sørensen

Interiørarkitekt (for Svensson Nøkleby Advokatfirma): Annet Format

Prosjektering rådgiverfag: Rambøll Norge

Underentreprenører og leverandører: Ventilasjon: Bjerke Ventilasjon l Rørlegger: Christiania Rørleggerbedrift l Elektro: Five Elektro l Brannisolering: Albanor Isolering l Maler: Artea l Oppmåling: Asker Oppmåling l Mur og Flis: Brafas l Innredning: Bærum Byggmontering l Glass/aluminiumsarbeider: FasadeConsult Aluminium l Heis og løfteplattform: Heisplan l Taktekking og fasadearbeider: Mester Blikk og Tak l Rekkverk og håndløpere: GBS Produkter l Peling: Seierstad Pelemaskiner l Prefab stål og betong: Loe Betongelementer l Plassbygd betong: Rentex Bygg og Betong

Nedre Storgate 19 er tegnet av Arkitekt Nils Tveit for byggherre OKK Gruppen. Med en kontrakt på 62 millioner kroner er Seltor Gruppen totalentreprenør for bygget som har et areal på 3.200 kvadratmeter.

– Svensson Nøkleby Advokatfirma, som hadde kontorer i nabobygningen, tok kontakt med oss med ønske om kontor-arealer i et nytt bygg. Denne tomta, som har fungert som parkeringsplass, har vi eid i noen år. Etter en samarbeidsperiode skrev vi kontrakt i desember 2015, sier prosjektleder i OXER Eiendom, Vegard Karlsen.

Skreddersydd

Den åpne tomta grenset mot Erik Børressens allé i øst, men hadde en gavl-vegg i tegl som avslutning på eksi-sterende bebyggelse i vest.

– Sammen med OXER Eiendom var vi gjennom mange skisser og alternativer til hvordan et kontorbygg der kan løses. Men det landet ikke skikkelig før leie-kontrakten med advokatkontoret kom på plass. Bygget er skreddersydd for deres virksomhet, og var et premiss i utform-ingen slik det står i dag, forteller Margit-K. Solibakke Klev i Arkitektkontoret Nils Tveit.

Bygget er langt, men smalt, og Klev forteller at det ble jobbet mye med hvordan man skulle få til gode arealer med god sirkulasjon og lysforhold. – Det er tre aktive fasader, og det var viktig at første etasje er åpen og henvender seg mot gateplan. Det skal være åpent og inviterende, aktive fasader var et premiss fra kommunens side. Byggets lengde følger terrenget og har to inngangs-partier i to ulike nivåer tilpasset gatene, sier Klev.

– Grunnforholdene i Drammen er kjent for å være svært krevende, så her ble det valgt å ikke grave ut for kjeller. Det lettet litt på utfordringene, sier distrikts-sjef i Seltor Gruppen, Olav Karlengen, som også har vært prosjektleder fra starten av.

– Det er fundamentert med 52 peler, har en bunnplate i betong, og har et bære-system med stål og prefabrikkerte elementer. Det er jo en smal tomt uten mulighet for riggplass, der bygnings-kroppen går helt ut i skillet. Logistikk og detaljert planlegging var avgjørende for oss, sier Karlengen.

BREEAM-NOR

– Det er garderober og sykkelparkering for leietakerne i første etasje, bilpark-eringen er løst ved leie i et nærliggende p-hus, sier Karlsen om prosjektet som også i dette prosjektet har som klart mål å oppnå BREEAM-NOR Very Good ved ferdigstillelse.

– For oss i Seltor er BREEAM-NOR nesten en selvfølge. Det medfører en god del dokumentasjonskrav, men det er et kvalitetsstempel som vi ønsker å levere alle byggende med, presiserer Karlengen.

Et av flere miljøtiltak i prosessen er bruk av fjernvarme i byggeperioden. – Vi brukte eksisterende veksler i et nabobygg, frem til vi fikk på plass ny veksler i nybygget. Dette var en test for oss, men absolutt noe vi vil prøve igjen, sier Karlengen.

Påsatt brann

Fysisk oppstart på tomta var i i begynnelsen av mars 2017, med en avtalt ferdigstillelse i mai 2018. Men en påsatt brann en natt i februar i år gjorde fremdriften annerledes.

– Det ga store brann- og røykskader, der vi måtte gjøre store deler av arbeidet i sin helhet på nytt. Mye måtte rives, inkludert å pigge opp betonggulvene. Fra andre til femte etasje måtte vi sanere store deler av himlingene og mye av det tekniske anlegget. med tanke på røyklukt måtte veggisolasjonen saneres. En del av kassettene i fasadene måtte også ned for å komme inn til isolasjonen der, forklarer Karlengen.

– Inkludert tiden som gikk med til politietterforskning og sanering ble det totalt fem-seks uker der vi ikke hadde tilgang til å utføre våre forpliktelser i henhold til kontrakten vi hadde med OXER, forteller Karlengen. Brannskadene forløp seg til cirka 7 millioner kroner.

Reflekterende fasade

Arkitekt Solibakke Klev forteller at det var et ønske om en tyngde i materialpaletten, siden bygget definerer en kvartals-avslutning og har tre aktive fasader.

– Vinduene skal sitte langt inne og skape et skyggespill. Første etasje er en glassfasade, mens andre til og med fjerde er en aluminiumsfasade. De mørke fasadeplatene har et skimmer i seg. De reflekterer lyset i varierende grad, og endrer seg gjennom døgnet og årstiden, sier hun.

Advokatkontoret disponerer også den inntrukne toppetasjen i femte, der det er styrerom og kantine, i tillegg til en takterrasse på tre sider. Øvrige leietakere på gateplan er motebutikken Paul & Pauline, Drammen Delikatesse og Arkitekt Fossland / EF Concept Store.

I november 2017 var alle utleieavtalene for første etasje på plass. Naturlig nok var ikke disse arbeidene inkludert i Seltors daværende kontrakt.

– Vi er veldig fornøyde med å ha fått inn de leietakerne vi har nå. Utstillingsvinduene i første etasje er jo veldig attraktive for butikker. Det var en del endringer, men mye knyttes til til-pasninger når det gjelder kvalitetshevinger og tilpasninger for leietakerne, siden det meste i første etasje ikke var med i den opprinnelige kontrakten, bekrefter Karlsen.

OKK Gruppen eier også nabobygget i vest med fasader både til både Nedre Storgate og Nedre Torggate. Her står en omfattende rehabilitering på trappene.

– Denne fornyelsen blir med og løfter nybygget ytterligere. Nedre Storgate 19 er et bra gjennomført prosjekt, formet i et samarbeid mellom oss, arkitekt, leietakere og Seltor, avslutter Karlsen.


Flere prosjekter