Det totale byggevaresalget fra industrien falt i januar, men for de trebaserte produkter var det en oppgang på 0,4 prosent. Arkivfoto.

Nedgang i salget av byggevarer fra industrien

Det innenlandske salget av byggevarer fra industrien i januar 2020 gikk ned med 1,4 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

- Det var likt antall salgsdager i 2020 som i 2019 noe som gjør perioden helt sammenlignbar, skriver Byggevareindustriens Forening i en melding.

Betongbaserte byggevarer hadde en nedgang på 0,8 prosent, trebaserte produkter hadde en oppgang på 0,4 prosent, mens øvrige byggevarer hadde en nedgang på 2,8 prosent.

Her finner du statistikken.