Nedgang i asfaltproduksjon

Asfaltentreprenørene produserte 7,53 millioner tonn asfalt i 2018.

EBAs asfaltstatistikk viser at det var en liten nedgang i asfaltproduksjon i 2018. Totalproduksjonen for fjoråret endte på 7,53 millioner tonn, noe som betyr at det ble produsert 274.000 tonn asfalt mindre enn i 2017 (7,804 millioner tonn).

Nest beste året

Arne Aakre, avdelingsleder vei og jernbane i EBA, understreker at det til tross for nedgang er det neste beste asfaltåret noensinne

– 2018 ble et år med høy produksjon. Det nest høyeste som har vært registrert, kommenterer han.

Nådde nesten LTA-mål

Produksjonen av lavtemperaturasfalt (LTA) fikk imidlertid et oppsving i 2018. Totalt produserte asfaltentreprenørene 1,339 millioner tonn LTA i fjor, mens de i 2017 endte på 869.000 tonn.

– Bransjen har en høy målsetning for LTA. Målet om 20 prosent ble ikke nådd for 2018. Vi manglet 168 000 tonn og endte på 18 prosent, sier Aakre.

– Økningen fra 869 til 1339 er positiv. For å nå målet om 30 prosent i 2019 må flere produsere LTA enn i dag. I tillegg må de store øke enda mer. Vi har en entreprenør som alt er på 30 prosent, en på 27 prosent og en på 26 prosent, fortsetter han.

God kapasitet

Ifølge Aakre er LTA-kapasiteten god. Av i alt 93 fabrikker har 55 LTA-anlegg. EBAs medlemmer har 80 fabrikker og 52 med LTA-anlegg.

Statens vegvesen Region Nord har stilt krav om 40 prosent LTA i en kontrakt i 2019 og det er bra, fastslår Aakre.