Nedgang i antall drepte i sommertrafikken

25 mistet livet i trafikken i juni, juli og august 2019. Det er fire færre enn samme periode i fjor.

Gjennomsnittet for de siste fem årene var 40 drepte i sommermånedene. Tallet på trafikkdrepte er historisk lave, og trenden nedover har holdt seg gjennom sommeren.

Dette viser Statens vegvesens foreløpige gjennomgang av sommerulykkene.

- Vi skal videre ned. Ambisjonen er at ingen mister livet i trafikken, sier vegdirektør Bjørne Grimsrud i Statens vegvesen.

13 av de trafikkdrepte var fører eller passasjer i personbil. 7 var MC-førere.

Man ser et relativt lavt tall når det gjelder MC-ulykker denne sommeren. Men MC-førere har en betydelig høyere risiko enn andre trafikanter.

- Jeg gleder meg over at ingen fotgjengere mister livet denne sommeren, sier Grimsrud. To syklister omkom i sommermånedene i år, samme tall som sist sommer. Snittet de siste fem årene har vært fem drepte syklister i juni, juli og august.

Utforkjøringer var årsak til 13 av dødsfallene, mens tre omkom i møteulykker.

Hittil i år er det registrert 65 drepte i trafikken i årets første åtte måneder mot 62 i tilsvarende periode i 2018.I 2017 var det 67 trafikkdrepte pr. 3 kvartal.