Foto: Heiko Junge / NTB

Nedgang for bomringen i Oslo

Trafikken i bomstasjonene i Oslo gikk i fjor ned nesten 9 prosent sammenlignet med 2019. Nedgangen var størst i månedene med mest omfattende koronatiltak.

Månedene med størst nedgang i antall bompasseringer var mars og april med om lag 20 prosent, skriver Fjellinjen i en pressemelding tirsdag.

Fram mot sommeren gikk antall passeringer gradvis tilbake til normalen, før det igjen gikk ned i takt med innføring av nye smitteverntiltak.

– Både november og desember hadde en trafikknedgang på 8,6 prosent sammenlignet med 2019, sier Stian Strøm Arnesen, trafikkanalytiker i Fjellinjen.

Sosial nedstenging og påbud om hjemmekontor preget trafikken i desember.

Totalt ble det registrert 364,7 millioner passeringer i fjor. 22,9 prosent var passeringer med elbiler, en oppgang på 1,8 prosentpoeng sammenlignet med 2019.

Fjellinjen opplyser at det må tas forbehold om usikkerhet ved sammenligning av trafikk før og etter omleggingen av bompengesystemet i Oslo i juni 2019.