Illustrasjonsfoto.

Nedgang for asfaltentreprenørene - skyldes ikke koronapandemien

– Asfalttallene bekrefter budskapet vi hadde da statsbudsjettet for 2020 ble lagt frem, sier Arne Aakre avdelingsleder vei og jernbane i EBA.

Arne Aakre, avdelingsleder vei og jernbane i EBA. 

Mandag kunne Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg

(EBA) presentere statistikken over produsert asfalt i første halvår 2020. Asfaltentreprenørene produserte drøye 2,4 millioner tonn asfalt i årets seks første måneder. Det er en nedgang på cirka 200.000 tonn sammenlignet med første halvår i fjor.

Ifølge Arne Aakre er det stor nedgang i bestilling fra offentlige bestillere, og alt tyder på at det vil bli ytterligere nedgang i andre halvår.

– Entreprenørene er nå stort sett ferdige med kontraktene for stat og fylker. Vi hadde håpet på å få en ekstra bevilgning i revidert nasjonalbudsjett, men det fikk vi ikke. Resultatet vil bli nedgang i produksjonen i 2. halvår. Entreprenørene merker alt nedgang i aktiviteten. Den etterspørselen som normalt skulle komme i 2.halvår ser ikke ut til å komme, kommenterer Aakre.

– Nedgangen skyldes ikke koronapandemien, men ble forutsett straks etter at statsbudsjettet for 2020 ble framlagt høsten 2019. Fra 2016 til 2020 er bevilgningen til vedlikehold av riksveier redusert fra 1.300 millioner kroner til 650 millioner kroner, opplyser Aakre.

De fire siste årene har asfaltproduksjonen i Norge ligget på et stabilt høyt nivå over sju millioner tonn. 2017 er det foreløpige toppåret med en produksjon på 7,8 millioner tonn, men også fjoråret ble et historisk godt asfaltår med knappe 7,7 millioner tonn, og dermed tidenes nest beste år for asfaltprodusentene.

Allerede i februar var Aakre tydelig på at det er lite som tyder på at asfaltentreprenøren får nye rekorder å feire i 2020. Tvert imot spådde han en merkbar dupp i markedet i inneværende år

– Det vi vet kommer til å skje i 2020 er at det blir betydelig mindre asfaltlegging i de store utbyggingskontraktene i regi av Statens vegvesen og Nye Veier. I tillegg har asfaltbevilgningene til riksveiene gått kraftig ned. Dette vil naturlig nok slå ut på asfaltproduksjonen, uttalte Aakre tidligere i år.