NCC tildelt Ringerike-kontrakt til nesten en halv milliard

NCC Norge Roadservices er tildelt driftskontrakten for Ringerike for fem nye år.

Den fikk de til tross for at de ikke hadde laveste bud ved fristens utløp i februar. Med 463,8 millioner kroner var tilbudet fra NCC tre millioner kroner høyere enn laveste tilbud.

Lavest var BMO Entreprenør AS. Kontrakten gjelder for Ringerike, Hole, Modum, Sigdal og Krødsherad samt deler av Lier, Øvre Eiker og Jevnaker kommune i nabofylket.

Kontrakten fordeler seg på 189 kilometer riksveg med høyeste ÅDT på over 20.000 biler og 528 kilometer fylkesveier. I tillegg 33,8 km gang/sykkelveier langs riksveier og 27,4 kilometer gang/sykkelveier langs fylkesveier. Dessuten 2,7 kilometer fylkesvei i Oppland.

Den nye kontrakten til NCC gjelder for perioden 2018-2023 fra og med 1. september i år. NCC har også inneværende kontrakt for samme antall år.