Tomas Carlsson på byggeplassbesøk. Foto: NCC

NCC-sjefen: Norge går i riktig retning

Samme dag som NCC la frem tall som viser økt lønnsomhet i konsernet, roser konsernsjef Tomas Carlsson utviklingen i den norske delen av virksomheten.

For fjoråret under ett falt omsetningen fra 58,2 milliarder svenske kroner i 2019 til 53,9 milliarder svenske kroner i 2020. Samtidig gikk driftsresultatet opp fra 1.296 millioner svenske kroner til 1.360 millioner svenske kroner. Resultatet etter skatt var opp fra 875 millioner svenske kroner til 1.259 millioner svenske kroner.

NCC viser til at entreprenørvirksomheten har hatt god utvikling, med høyere driftsresultat, god ordreinngang og sterke ordrebøker i Building Sweden og Buliding Nordics, ifølge deres egen pressemelding. Situasjonen for anleggsvirksomheten er preget av flere prosjekt som er i tidlig fase, og færre konkurranser ute i markedet.

Det er mange år siden NCC rapporterte egne tall for Norge, men konsernsjefen legger ikke skjul på at han er fornøyd.

- Går vi tilbake to år var det store utfordringer i Norge, men i år er det gode resultater. Vi ser forbedringer innen alle enhetene våre, både for året sett under ett og for kvartalet. Norge går i riktig retning, sier konsernsjef Tomas Carlsson i NCC til Byggeindustrien.

Han understreker at anleggsvirksomheten er NCCs største virksomhetsdel i Norge, og at resultatene i denne har kommet tilbake på det han kaller en "fortreffelig måte".

- Muligens hadde vi ønsket oss en noe høyere ordreinngang fra Infrastructure i Norge, men vi ser at prisene på prosjektene er lave. Vi fortsetter å si at vi må ha riktig pris, riktig risikoprofil og riktig team på plass for å gå inn på et prosjekt, understreker Carlsson.

Han poengterer at alle byggende enheter har gjort det bra her til lands, men forteller også om forbedringsarbeid. NCC har blant annet tatt flere grep innen industrisegmentet sitt i det siste, og Carlsson tror også at den norske delen vil nyte godt av dette.

Innen eiendomsutvikling er det ikke solgt noe nytt i kvartalet, men NCC-sjefen understreker at de er veldig fornøyd med utleie i 2020 og god "cash flow".

- Hvordan vil de nye innreisereglene påvirke NCC i Norge?

- Hittil har vi klart å håndtere korona veldig bra. Beskjeden vi har fått fra virksomhetene våre nå er at vi kommer til å klare dette kortsiktig, men naturligvis blir det vanskeligere når man hindrer reiser over grensen, svarer Carlsson.

– NCCs prosjektportefølje er bedre, og det gjenspeiler seg i resultatet. Det siste kvartalet har vi også tatt grep for å forsterke industrivirksomheten, sier konsernsjef Tomas Carlsson i NCC.

For fjoråret under ett falt omsetningen fra 58,2 milliarder svenske kroner i 2019 til 53,9 milliarder svenske kroner i 2020. Samtidig gikk driftsresultatet opp fra 1.296 millioner svenske kroner til 1.360 millioner svenske kroner. Resultatet etter skatt var opp fra 875 millioner svenske kroner til 1.259 millioner svenske kroner.

NCC viser til at entreprenørvirksomheten har hatt god utvikling, med høyere driftsresultat, god ordreinngang og sterke ordrebøker i Building Sweden og Buliding Nordics, ifølge deres egen pressemelding. Situasjonen for anleggsvirksomheten er preget av flere prosjekt som er i tidlig fase, og færre konkurranser ute i markedet.

Samtidig satt de i gang en forbedringsprosess innen virksomhetsområdet Industry i november 2020, og de forventer at dette vil gi økt lønnsomhet på sikt.