Marianne Brudevold Eek. Foto: NCC

NCC omorganiserer ytterligere

NCC Infrastructure gjør organisatoriske endringer og justeringer for å styrke konkurransekraften.

I divisjon Civil Engineering opprettes en ny enhet, Nordic Large Projects, og flere kompetansemiljøer samles og koordineres i nordiske enheter.

– Etter omorganiseringen i NCC for vel ett år siden har vi sett god effekt av segment-spesialiseringen. Vi gjør nå noen grep for ytterligere å forsterke denne effekten. Vi ser en oppside i å styrke kunde- og markedsorientering, samtidig som vi ser på kostnadssiden, sier Svante Hagman, Head of NCC Infrastructure.

Den nye nordiske enheten, Nordic Large Projects, vil bli ledet av Marianne Brudevold Eek, tidligere leder av avdeling Øst i divisjon Civil Engineering. Eek blir også Deputy Head of division Civil Engineering i forretningsområdet NCC Infrastructure. Avdeling Spesialprosjekt endrer navn til Tunnel og Tung Massehåndtering. I tillegg til operativ virksomhet i Norge vil enheten også fungere som et kompetansesenter for tunnel i Norden. Aage Lien fortsetter som leder av enheten.

– Det norske tunnelmiljøet i NCC er sterkt, og kompetansedeling vil gi oss økt konkurransekraft i øvrige Norden, sier Head of Civil Engineering Nils Bjelm.

De øvrige norske avdelingene i divisjon Civil Engineering, distriktene Øst, Vest og Nord, samt Interform og Sjøentreprenøren samles i én ny region, Civil Norway, og vil bli ledet av Rune Halvorsen. Halvorsen kommer fra stillingen som ansvarlig for NCC Infrastructures datterselskaper i Norge.

Videre flyttes det heleide datterselskapet, maskinentreprenøren Carl C Fon AS, fra divisjon Civil Engineering til divisjon Infra Services, og vil inngå i Infra Services’ norske region som ledes av Frank Mathillas. Infra Services bygger opp sin norske virksomhet innen grunnarbeid, og maskinentreprenør Carl C Fon vil bli sentral i dette arbeidet. Selskapet har en sterk markedsposisjon på vestsiden av Oslofjorden. I tillegg har selskapet de siste årene bygget opp en avdeling for massehåndtering på store infrastrukturprosjekter.

Den nye organisasjonen vil være operativ fra 1. januar 2017