NCC og Unicon har utviklet en maskinsand som kan erstatte natursand. Foto: NCC

NCC og Unicon har utviklet maskinsand som kan brukes i betong

NCC og Unicon har de siste årene jobbet fram resepter på betong, hvor natursand erstattes av maskinsand fra pukkverk i Vestfold og Telemark.

– Vi har hatt ambisjoner om å optimalisere maskinsanden til å bli så bra som mulig. Her har læringskurven vært svært bratt. Tidligere forsøkte vi å kopiere kurven til natursand, men det har vi lært at vi ikke kan gjøre. Maskinsanden har andre egenskaper enn natursanden, og det må man ta høyde for i produksjon av ferdigbetong, sier Frode Jørgensen, direktør for NCC Steinmaterialer.

Det er ved pukkverkene i Skien, Larvik og Bergen at NCC har utviklet en maskinsand som kan erstatte natursand. Maskinsanden dekker alle krav til kvalitet på konstruksjonsbetong, flytbetong, og sprøytebetong.

For bedriften betyr utviklingen av maskinsand i betongen at de kan utnytte alt fjell som de tar ut av naturen.

– For å spare på de naturressursene vi har på kloden, er det viktig at vi utnytter alt vi kan av det vi tar ut av naturen i pukkproduksjon. I dag knuser vi stein i mange fraksjoner. Det blir da i enkelte pukkverk betydelige mengder med 0-varer som det frem til nå har vært vanskelig å finne bruksområder til, sier Jørgensen.