Foto: Sindre Sverdrup Strand

NCC og Skanska vil ha CEEQUAL som felles miljøplattform i anlegg

Skanska og NCC mener miljøsertifiseringsordningen CEEQUAL bør inn i norske anleggsprosjekter. Statens vegvesen har landet på å ikke ta i bruk bærekraftverktøyet.

CEEQUAL

  • CEEQUAL står for The Civil Engineering Environmental Quality Assessment & Awards Scheme, og er et internasjonalt miljøsertifiseringsverktøy som eies av britiske BRE Group, som også eier BREEAM.
  • Verktøyet har blitt brukt siden 2004 og globalt er over 260 prosjekter CEEQUAL-sertifisert.
  • CEEQUAL-sertifiseringen baseres på et poengsystem, der prosjektet vurderes etter en manual med omtrent 200 punkter knyttet til prosjektstrategi, prosjektledelse, nærmiljø, arealbruk og landskap, historisk miljø, økologi og biodiversitet, vannmiljø, fysiske ressurser og transport
  • En CEEQUAL-sertifisering kan gjøres for alle eller deler av fasene planlegging, prosjektering og utførelse i et prosjekt.
  • Selve vurderingen gjøres av en tredjepart, oppnevnt av CEEQUAL.

Kilde: NCC og Skanska

CEEQUAL er et internasjonalt miljøsertifiseringsverktøy for anleggsprosjekter på lik linje med det BREEAM er på byggsiden. Sertifiseringsordningen er godt etablert i Storbritannia hvor den har sitt opphav, men også i flere land, blant annet Sverige, er CEEQUAL på vei fremover.

På tampen av 2015 gikk Skanska og byggherre Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) ut med nyheten om at Storåselva kraftverk blir det første CEEQUAL-sertifiserte prosjektet i Norge. Ifølge Henning Fjeldheim, rådgiver for klima og materialer i Skanska, kjennetegnes prosjektet først og fremst ved at de under byggingen er mer proaktiv i forhold til bærekraft og miljøhensyn.

– Det kan sammenlignes med det vi gjør ved sikker jobbanalyse. Ved Storåsen kraftverk har vi innført begrepet sikker miljøanalyse, det vil si at vi tenker nøye gjennom alle arbeidsoperasjoner i et miljø- og bærekraftperspektiv, opplyser Fjeldheim. Han fremhever at CEEQUAL er et bærekraftsystem som favner bredt og omfatter både det økonomiske, det sosiale og det miljømessige i et anleggsprosjekt.

Viktig med referanseprosjekt

Fjeldheim sier det er viktig for Skanska å få frem et referanseprosjekt som kan vise fordelene ved bærekraftsystemet, men understreker at de mener at prosjektet bør være det første av mange for at det virkelig store potensialet for endring som ligger i sertifiseringsordningen skal realiseres. Fjeldheim fremhever derfor at det er viktig at de store byggherrene kommer på banen og han ønsker også at brukerne blir mer bevisste på å kreve miljøfokus på bygging av infrastruktur.

– Den store medvinden BREEAM har fått innen bygg skyldes at det ble innført som et markedsmessig konkurranseinstrument som blir etterspurt av både byggherrer og leietakere.

Skal vi få til det samme innen anlegg bør de offentlige byggherrene ta i bruk en slik felles miljøsertifiseringsordning som en plattform for å implementere sine krav i prosjekter, mener Fjeldheim.

Vil ha like krav

Han poengterer at det skjer mye positivt på miljøsiden hos både Statens vegvesen og Jernbaneverket, men han sier det er en utfordring for leverandørene at byggherrene ofte stiller ulike krav til miljø og bærekraft i prosjektene.

– BREEAM har en stor fordel ved at hele bransjen har en felles oppfatning og plattform rundt hva bærekraft er. Når alle forholder seg til det samme systemet blir det en større langsiktighet i satsingen man gjør. CEEQUAL har et veldig stort potensiale hvis bransjen gjennom dette bærekraftsystemet får en felles oppfatning av hva som kreves i fremtidens anleggsprosjekter, sier Fjeldheim.

NCC jobber med konkrete
prosjekter

NCC jobber også aktivt med å få CEEQUAL inn i det norske anleggsmarkedet. Selskapet har positive erfaringer med miljøsertifiseringsordningen fra Sverige og ifølge Jorunn Haltbakk, leder for bærekraft og miljø i NCC Norge, Civil Engineering, jobber de nå med konkrete norske prosjekter hvor de håper byggherre blir med på å implementere CEEQUAL. Haltbakk kan foreløpig ikke røpe hvilke prosjekter det dreier seg om.

– CEEQUAL er utvilsomt et godt verktøy for å kvalitetssikre miljø- og bærekraftsjobben som blir gjort i anleggsprosjekter, men vi trenger referanseprosjekter som kan få bransjen til å forstå at en slik sertifisering er et løft og ikke en kostandsdriver, sier Haltbakk.

Begynner med utførelsesfasen

I CEEQUAL-ordningen er det mulig å sertifisere både hele prosessen og ulike faser i prosjektene. I første omgang konsentrerer NCC seg om å sertifisere utførelsesfasen.

– Vi ønsker å sertifisere utførelsesfasen som er vår prosess, men det er viktig for prosjektenes miljøprestasjon at alle faser blir sertifisert. Byggherre spiller en sentral rolle i forhold til å sette fokus på dette, sier Haltbakk.

NGBC har ingen CEEQUAL-avtale

Det er britiske BRE Group som eier både CEEQUAL- og BREEAM-verktøyet. Norwegian Green Building Council (NGBC), som eier rettighetene for BREEAM-Nor, har ifølge daglig leder Kjersti Folvik så langt ingen CEEQUAL-avtale med BRE Group.

– CEEQUAL kjøres fra England og foreløpig har vi ingen ambisjon om å lage en norsk versjon slik vi ha gjort med BREEAM. Blir interessen for CEEQUAL veldig stor i det norske markedet må vi selvsagt gjøre en ny vurdering, sier Folvik.

Hun ser gjerne at CEEQUAL får fotfeste i det norske markedet og hun håper byggherrene også ser verdien i å få på plass det hun beskriver som et godt prosessverktøy.

– Jeg har absolutt troen på at CEEQUAL kan være det riktige verktøyet i forhold til å holde fokus på bærekraft i anleggsprosjekter, sier hun.

Lunkne byggherrer

Rett før sommeren ble det arrangert et dialogmøte om CEEQUAL hvor byggherrene Jernbaneverket, Statens vegvesen og Statnett var representert sammen med flere rådgivere og entreprenørselskaper.

Bettina Sandvin, leder for byggherreseksjonen i Statens vegvesen, skriver i en mail til Byggeindustrien at de har vurdert CEEQUAL, men at de har landet på å ikke ta verktøyet i bruk.

– Vi mener vi har et godt nok system for å ivareta dette. Vi har per dags dato derfor ingen planer om å teste ut CEEQUAL i våre prosjekter, kommenterer hun.

Heller ikke Jernbaneverket virker å ha CEEQUAL på agendaen. Gry Dahl, leder for sikkerhet og miljø i Jernbaneverket, bekrefter at det akkurat nå ikke jobbes med verken CEEQUAL eller annen type sertifisering i Jernbaneverket. Hun begrunner det med at de må avvente hva som skjer når Jernbaneverket fra 1. januar blir en del av det nye statsforetaket Bane Nor SF.

– Jeg kjenner ikke til hvilken strategi det nye foretaket kommer til å ha på dette området, skriver Dahl i en e-post.