Den 1,7 kilometer lange Grantunnelen ble kraftig forsinket i prosjektet og er en av hovedkonfliktpunktene mellom Statens vegvsen og NCC under sluttoppgjøret ved rv.4 Gran grense - Jaren.

NCC med gigantkrav på 800 millioner ved rv. 4 prosjekt

NCC har et tilleggskrav på hele 800 millioner kroner ved rv. 4 Jaren – Gran grense i Oppland.

Prosjektleder Anne Brit Moen i Statens vegvesen.

– Ja, jeg kan bekrefte at opplysningene Byggeindustrien sitter på i forbindelse med NCC sitt sluttoppgjør ved rv. 4 prosjektet på Hadeland er riktig, sier prosjektleder Anne Brit Moen i Statens vegvesen.

Over 60 prosent av kontraktsverdien

Da NCC fikk oppdraget med på bygge parsellen rv. 4 Gran grense – Jaren sommeren 2013, hadde kontrakten med Statens vegvesen en verdi på 1,116 milliarder kroner eks. moms. Indeksregulert har kontrakten, ifølge Moen, i dag en verdi på cirka 1,3 milliarder kroner eks. moms. Det vil si at NCC sitt tilleggskrav i prosjektet utgjør over 60 prosent av kontraktsverdien.

– Svaret på hvordan prosjektet kunne havne i en situasjon med så et så stort krav er veldig sammensatt. Det er ikke unaturlig at vi nå bruker god tid på sluttoppgjøret, det var tross alt et stort anlegg med alle ingredienser, som gikk over tre og et halvt år. Vi er i dialog med NCC og vi jobber med å få oppklart eventuelle feil og misforståelser etter at de har levert noe mer dokumentasjon. Hvor saken står når denne prosessen er ferdig gjenstår å se, sier Moen.

– Er det i det hele tatt mulig å komme til enighet når kravet er så stort?

– Hvor stort restbeløpet blir er ennå ikke avklart. Vi har også våre motkrav. Prosjektet gjør nå i felleskap en omfattende jobb med å tråkle seg gjennom alle punkter, og håpet er selvsagt at vi i den prosessen vi nå er inne i kan klare å rydde opp og komme til enighet om et sluttoppgjør begge parter kan leve med, svarer Moen.

Stor avstand

Prosjektleder Arnfinn Erlien i NCC.

Prosjektleder Arnfinn Erlien i NCC ønsker ikke å kommentere eller bekrefte størrelsen på NCC sitt sluttoppgjørkrav ved rv. 4 prosjektet, men han sier de er i forhandlings- og avklaringsmøter med byggherre og han bekrefter at uenigheten mellom partene er betydelig.

– Vi prøver og forhandle oss frem til enighet og vi slipper ikke målsettingen om å unngå rettsak. Men vi snakker om en stor kontrakt som har gått over nesten 3,5 år, hvor årsaken til oppstått uenighet ofte er sammensatt, komplisert og med mange forhold involvert, sier Erlien, som ikke legger skjul på at det kan bli krevende å komme til enighet

Burde vært løst underveis

Han fremhever at det selvsagt er en lite ønskelig situasjon at både byggherre og entreprenør nå må bruke både tid og ressurser på å rydde opp i forhold som det i stor grad burde vært mulig å løse underveis i prosjektet.

– Hadde begge parter vist mer vilje mener jeg det kunne vært mulig å rydde opp underveis. Jeg ser dette fra NCC sin side og mener selvsagt at byggherren burde lagt mer vilje i å komme til enighet da problemene oppsto, sier Erlien. Han tilføyer at byggherren selvsagt også har sine meninger om dette.

Rettmessig krav

NCCs prosjektleder er klar på at kravet ikke er et forsøk på å forsyne seg vel mye av sluttoppgjørkaka.

– Vi mener kravet vårt er rettmessig, det vil si at vi verken forlanger mer eller mindre enn det vi mener vi har krav på i henhold til kontrakten. Det er selvsagt noe som er galt når vi havner i denne situasjonen, og det er heller ikke på noen måte i vår interesse at det blir slik. Vi skulle ønske at vi heller kunne bruke tiden på å være produktive i nye prosjekter, sier Erlien.

Forsinket tunnel

At det er stor uenighet mellom NCC og Statens vegvesen ved rv. 4 Jaren – Gran grense kom også klart frem da Byggeindustrien snakket medpartene i desember 2016. Et av de store konfliktpunktene i prosjektet er den 1,7 kilometer lange Grantunnelen, som ble kraftig forsinket og som åpnet et halvt år etter resten av den 9,3 kilometer lange firefeltsveien fra Gran grense til Jaren.

– Forsinkelsen har med forhold å gjøre som Statens vegvesen mener er NCC sitt ansvar, mens NCC hevder at de har blitt forsinket på grunn av forhold som byggherre har ansvaret for. Vi er uenige i en del forhold rundt forsinkelsen, men håper fortsatt det er mulig å komme frem til en løsning både vi og entreprenør kan leve med, uttalte byggeleder Sturla Elvsveen.

Manglet avtaler på grunnerverv

Prosjektleder Arnfinn Erlien var mer konkret da Byggeindustrien spurte hvorfor tunnelåpningen måtte utsettes med et halvt år.

– Statens vegvesens utfordringer knyttet til grunnerverv skapte store fremdriftsmessige utfordringer i prosjektet. Området ved det nordre tunnelpåhugget ble faktisk ikke klargjort for oss før 9-10 måneder etter oppstart. Da blir det krevende å overlevere en tunnel som planlagt, sa Erlien i desember 2016.

Erlien sa også at uenighetene mellom NCC og Statens vegvesen om flere kontraktsmessige forhold ville få etterspill.

Krav for 2,5 milliarder kroner

NCC sitt gigantkrav ved rv. 4 prosjektet har riktignok ikke havnet i rettsalen ennå, men det føyer seg allikevel inn i rekken av store tvister det siste halve året. I høst kom nyheten om at BetonmastHæhre Anlegg (tidligere Hæhre Entreprenør) stevner Samferdselsdepartementet/Statens vegvesen og Bane NOR for 755 millioner kroner etter at partene ikke klarte å komme til enighet rundt sluttoppgjøret for strekningen FP3 Strandlykkja - Kleverud/Labbdalen ved Fellesprosjektet E6 – Dovrebanen.

Få uker etter bestemte arbeidsfellesskapet VeidekkeHochtief at de også går rettens vei og krever rundt 850 millioner kroner av samme byggherre etter Fellesprosjektet E6 – Dovrebane-parsellen FP2 Strandlykkja-Brøhaug.

Til sammen utgjør fellesprosjektkravene og rv. 4 kravet nesten 2,5 milliarder kroner, mens de tre kontraktene har en samlet verdi på rundt fem milliarder 2018-kroner. Med andre utgjør kravene hele 50 prosent av den totale kontraktsverdien.