NCC inngår kontrakt med Oslo Lufthavn

NCC Construction Norge er tildelt kontrakten for grunn og betongarbeidene for Sentralbygning Vest på Oslo Lufthavn. Byggetiden er tre år og kontrakten er på 414 millioner kroner.

NCCs leveranser er en viktig del av arbeidet med å utvide Oslo Lufthavn.

- Vi er svært tilfreds med tildelingen av denne kontrakten. Vi er konkurransedyktig på pris på kompliserte oppgaver og vi har levert forslag til en løsning Oslo Lufthavn er trygge på. Inn i arbeidet tar vi med oss omfattende kompetanse på grunn- og betongarbeid, sier distriktssjef Marianne Brudevold Eek i NCC Construction.

NCC er godt kjent med Oslo Lufthavn, som er en komplisert byggeplass, både med hensyn til sikkerhet og miljø. NCC har levert store og små oppdrag på Oslo Lufthavn siden 1994. I tillegg tar NCC med erfaring fra blant annet byggingen av Bislett stadion, Telenor Arena og den nye Minnesund-broen.

I kontraktstildelingen har NCC blitt målt på pris, men også andre viktige parametere. Blant annet evnen til å fremlegge en sikker og realistisk tidsplan, godt forslag til teknisk gjennomføring, logistikk og samarbeid med andre pågående entrepriser, egenkompetanse på betong og miljøvennlige løsninger i forbindelse med arbeidet.

Fra 1. januar 2012 er alle ny byggeplasser i NCC Construction ”grønne byggeplasser”. Grønn Byggeplass setter blant annet krav til energieffektive løsninger, effektiv avfallshåndtering og bruk av kjemiske produkter.

- Grønn Byggeplass er et viktig virkemiddel i vår visjon om å være det ledende selskapet innen bærekraftig utvikling – økonomisk, sosialt og miljømessig, sier leder for Miljø og energi i NCC Construction, dr.ing Sigrid Strand-Hanssen.

Arbeidene vil starte 2. april 2012. Frist for ferdigstillelse er februar 2015.