F.v. dir. Anders Høvik i NCC, fylkesvaraordfører Olav Skinnes og regionvegsjef Kjell Inge Davik. Foto: Statens vegvesen

NCC har signert sin største driftskontrakt

NCC signerte tirsdag sin største driftskontrakt noen sinne, da de undertegnet Numedalkontraklten i Buskerud for de neste åtte årene.

Kontrakten gjelder drift og vedlikehold av fylkesvegnettet i sju av 21 Buskerud-kommuner. Kontrakten er nå utvidet fra fem til åtte år. Kontrakten NCC signerte på Lampeland tirsdag med virkning fra 1. september 2018 til 2026 er på nærmere en halv milliard kroner.

Den gjelder for fylkesvegnettet og fylkes gang/sykkelveger i Numedalskommunene Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal, Hol kommune øverst i Hallingdal og de tre kommunene i midtfylket, Øvre Eiker, Modum og Sigdal.

Entreprenøren har i tillegg opsjon på ett års forlengelse av kontrakten fra høsten 2026 til høsten 2027. NCC var en av seks entreprenører som leverte inn bud på den attraktive driftskontrakten ved fristens utløp i januar i år.

NCC hadde lavest bud, vel 15 millioner lavere enn nummer to som var Mesta. NCC har også eksisterende kontrakt i området med en varighet på fem år. Foruten drift og vedlikehold av fylkesvegnettet i de åtte Buskerud-kommunen, har de også ansvar for alle fylkes gang/sykkelveger, sideområder, utstyr og installasjoner.

Fv 40 er hovedåren gjennom Numedal fra Kongsberg til Geilo. Den binder to av de viktigste øst-vest vegene i Sør-Norge sammen, E134 gjennom Kongsberg og rv. gjennom Hallingdal.

Numedalkontrakten omfatter 413 kilometer fylkesveg og 16 kilometer gang/sykkelveg. NCC har også inneværende driftskontrakt i Numedal. De vant den nye kontrakten i konkurranse med fem andre entreprenører.