Jernbaneprojekt Loenga - Ekebergåsen / Follobanen. Foto: NCC

NCC får ny kontrakt på Follobanen

NCC melder at de i høst fått i oppdrag fra Bane NOR på betong- og tunnelarbeider i Ekebergfjellet på Follobane-prosjektet.

Kontraktsummen er på 45 millioner kroner, opplyser entreprenøren i en pressemelding.

Dette er den andre kontrakten NCC utfører for Bane NOR på utbyggingen av Follobanen. Siden høsten 2018 har NCC utført betongarbeider på strekningen Loenga-Ekebergåsen. Arbeidene til NCC i Loenga-Ekebergåsen-området av Follobanen var en del kontrakten til den italienske entreprenøren Condotte. De ble kastet ut av prosjektet da de kom i store økonomiske problemer.

– NCC har de siste årene gjennomført gode prosjekter for Bane NOR, blant annet den pågående byggingen av strekningen Venjar-Eidsvoll. Vi er nå i avslutningsfasen på våre arbeider på Loenga-Ekebergåsen, og nå ser vi fram til å komme i gang med denne jobben, sier divisjonsdirektør Per Jonsson, leder for divisjon Civil Engineering Norge i meldingen.

Entreprisen for bygging av portaler i rømningstuneller i Ekebergfjellet i Oslo omfatter blant annet oppføring av betongvegger, etablering av betongsluse i tunnelmunning, dryppsikring, samt avretting og asfaltering av rømningsveger. Videre skal det leveres og fylles opp cirka 3.000 kubikkmeter masse, etableres gjerder, porter, rømningstrapp fra spor samt kum for brannvann i dagsone.

Arbeidene starter opp kort tid etter kontraktsinngåelsen i september 2020. Planlagt ferdigstillelse er februar 2021, skriver NCC i meldingen.