Illustrasjon: NUNO arkitektur
Illustrasjon: NUNO arkitektur

NCC bygger renseanlegg på Hokksund

Øvre Eiker kommune har gitt NCC jobben med å bygge Hokksund renseanlegg.

Kontrakten har en verdi på cirka 330 millioner kroner. Arbeidet med det nye renseanlegget starter opp denne måneden, og skal etter planen ferdigstilles første kvartal 2025.

Kontrakten med Øvre Eiker kommune ble signert 9. januar 2023. NCC, kommunen og øvrige samarbeidspartnere har siden sist vinter jobbet i samspill for å utvikle og optimalisere prosjektplanen for renseanlegget, opplyser NCC i en pressemelding.

- Det har vært en spennende og lærerik prosess så langt og vi gleder oss stort til å sette i gang med selve byggingen av anlegget. Dette er et viktig anlegg for å kunne ha den befolkningsutviklingen vi ønsker i kommunen, sier Kim Karlsen, tjenesteleder for Vann og avløp i Øvre Eiker kommune i meldingen.

- Vi vil takke Øvre Eiker kommune for muligheten til å gjennomføre dette prosjektet. Det har vært en meget konstruktiv og god samspillsfase siden sist vinter, som har resultert i et optimalisert prosjektforslag som vil møte kommunens behov for fremtiden. Renseanlegg er komplekse konstruksjoner, som krever solid kompetanse og erfaring for å få til et godt sluttprodukt, sier avdelingsleder NCC Building Viken Vest Bjørn Kristian Hole.

Nye Hokksund renseanlegget blir et moderne anlegg, og får etter ferdigstillelse fordoblet sin rensekapasitet. Det er planlagt plass-støpte lukkede tanker og bassenger, med tilhørende punktavsug og luktreduksjonsanlegg, som vil sikre et godt inneklima i bygningen.