NCC bygger om Shell-kontoret i Risavika

NCC Construction AS har inngått en partneringavtale med AS Norske Shell til en verdi av 157,6 millioner kr for ombygging og utvidelse av hovedkontoret i Risavika i Sola kommune.

Arbeidet vil foregå i etapper, starter rett etter påske og hele bygget skal være ferdig til innflytting i slutten av august 2008. Det skal bygges en ny kontorfløy på 5.000 kvm, mens to kontorblokker på til sammen 7500 kvm skal renoveres.