NCC bygger leiligheter i Drammen

NCC Construction AS har inngått en partneringavtale til en verdi av 59 millioner kr med Brager Utvikling AS om bygging av 33 nye leiligheter på Gamle Kirkeplass i Drammen.

Arbeidet utføres av distriktskontoret i Asker, starter umiddelbart og skal være avsluttet i mars 2007. Totalt skal det bygges 7370 kvm, hvorav 1300 kvm er rehabilitering og 4270 kvm nybygg. I tillegg skal det bygges 1800 kvm parkeringskjeller under nybyggene. Kontrakten er en partneringmodell for utførelse av de bygningsmessige arbeider. Partnering er en samarbeidsform der partene arbeider for hverandre med helt åpne bøker og løser alle problemstillinger under veis. I denne kontrakten i Drammen tiltransporteres tekniske fag i administrert sideentreprise.