Arkivfoto: Arve Brekkhus

NCC bygger for Statnett

NCC Construction Norway og datterselskapet Sjøentreprenøren er tildelt kontrakt på bygging av nye muffestasjoner og annen infrastruktur for Statnett SF i Filtvet i Buskerud og i Vestby i Akershus. Kontraktsverdien er på 151 millioner kroner.

Det skal bygges fire nye muffestasjoner, to på hver side av Oslofjorden. Disse skal forbinde to nye 420 KV sjøkabler med eksisterende strømnett. Ved tildeling av kontrakten har pris og NCC Constructions presenterte gjennomføringsplan vært viktigst for tildelingen.

- I dialog med Statnett SF har vi sammen med vårt datterselskap utarbeidet og foreslått solide løsninger byggherren har fått tillit til, sier distriktssjef Marianne Brudevold Eek, NCC Construction Norway.

I tillegg til bygging av nye muffestasjoner omfatter arbeidet også rivning av eksisterende anlegg, etablering av nye adkomstveier, grunn- og betongarbeider over- og under vann og prefabrikkering og montasje av store kulverter. En viktig del av arbeidet omfatter også avsluttende tilbakeføring og arrondering av områdene som blir berørt i byggeperioden.

Under byggingen vil anleggsområdet følge NCCs eget miljøkonsept Grønn byggeplass, som setter strengere krav enn myndighetenes egne til for eksempel energibruk og avfallshåndtering.

De siste årene har NCC Construction gjennomført flere oppdrag med å rehabilitere og å utvide eksisterende damanlegg, og annen infrastruktur i forbindelse med energiforsyning.

Byggestart er oktober 2015 og prosjektet avsluttes i november 2017.