NCC Building Norway har ikke lykkes i Bergen og Stavanger og avvikler virksomheten. Illustrasjonsfoto

NCC Building avvikler virksomheten i Stavanger og Bergen

NCC Building Norway har ikke klart å vinne nye prosjekter i Bergen og Stavanger og vil over noe tid avvikle virksomheten i de to Vestlandsbyene. 39 medarbeidere blir berørt. – Tung, men nødvendig beslutning, sier Are Strøm, leder for NCC Building Norway.

Avviklingen grunner i svake resultater gjennom flere år og en sviktende ordrereserve i de to markedene, skriver NCC Building Norway i en melding til Byggeindustrien.

Styrt avvikling
– Dette har vært en tung, men nødvendig beslutning å ta. Vi har i flere år jobbet hardt for å snu trenden med økonomiske tap i Stavanger og Bergen. Med krav til lønnsomhet i NCC Building Norway fremover, må vi ta konsekvensene av at vi ikke har lyktes med dette, og heller ikke fått inn nye prosjekter på Vestlandet. Dette er årsaken til at vi nå gjennomfører en styrt avvikling i Stavanger og Bergen, sier Are Strøm, leder for NCC Building Norway.

Den styrte avviklingen vil pågå over lengre tid grunnet arbeider i pågående prosjekter, garantiarbeider og sluttoppgjør. NCC Building Norway opplyser at avviklingen berører rundt 16 personer i Stavanger og 23 personer i Bergen.

Allmøter
Det ble torsdag forrige uke gjennomført allmøter for de ansatte i Stavanger og Bergen og hver enkelt ansatt vil bli fulgt opp individuelt i den kommende prosessen. NCC Building Norway vil først kartlegge situasjonen til den enkelte og sammen se på muligheter for annet arbeid ved andre lokasjoner både i NCC Building og andre forretningsområder i konsernet. De tillitsvalgte har vært orientert i forbindelse med beslutningen og deltar i den videre prosessen.

Videre satsing som tidligfase entreprenør
NCC Building Norway har hatt medvind på Østlandet og i Trondheim, hvor selskapet har vunnet en flere strategisk viktige tidligfaseprosjekter det siste året.
– Vi satser med økt kraft på å bygge videre på dette i de kommende årene, men må altså dessverre ta konsekvensen av at vi ikke har lyktes på Vestlandet og fokusere på total lønnsomhet etter flere år med tap, avslutter Are Strøm.

Kommunikasjonssjef Tor Heimdahl i NCC i Norge opplyser til Byggeindustrien at det vil bli virksomhet i Stavanger frem til første kvartal 2020, mens aktiviteten i Bergen vil foregå til ut i 2019.

– Vi forholder oss ikke til konkrete datoer. Det kommer også litt an på hvordan våre gjenværende prosjekter utvikler seg. I Bergen vil vi avslutte med Damgård skole, sier han.