NCC er blant de første som bruker totalstasjonen Trimble SX 12 i Norge under målearbeid.
NCC er blant de første som bruker totalstasjonen Trimble SX 12 i Norge under målearbeid.

NCC bruker avansert totalstasjon under byggingen av Bybanen i Bergen

– Trimble SX12 er blant det mest avanserte måleutstyret innen stikningsfaget, og vi drar full nytte av mulighetene dette utstyret gir oss under byggingen av D14 Mindemyren for Bybanen Utbygging, sier stiknings-ingeniør Richard André Olsen i NCC.