Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL. Foto: Nadia Frantsen / NBBL

NBBL: Rentetvil gir rekordhøy boligprisoptimisme

Boligmarkedsbarometeret stiger fra 9,1 i juni til 15,4 i august, det høyeste nivået siden målingene startet i mars 2018.

– Oppgangen skyldes først og fremst at også husholdningene har begynt å tvile på om det kommer flere renteøkninger. Barometeret trosser dermed boligprisfallet i juli og varsler fortsatt optimisme, sier sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i NBBL i en pressemelding.

Andelen som tror på stigende boligpriser neste 12 måneder er omtrent uendret fra forsommeren og ligger på 54 prosent. Kun seks prosent tror på boligprisnedgang. Troen på boligprisvekst er som før størst på Østlandet.

Trumps handelskrig med Kina og svakere vekstutsikter internasjonalt har sådd tvil om renteoppgangen. Det har folket fått med seg og andelen som tror på renteoppgang har falt fra 82 til 71 prosent, den laveste andelen sin målingene startet i mars 2018.

Til tross for økt usikkerhet i internasjonal økonomi er det fortsatt god aktivitet i norsk økonomi, drevet av blant annet økte oljeinvesteringer. Dermed er det kun fire prosent som er bekymret for å miste jobben det kommende året.

– Selv om det ulmer under overflaten i internasjonal økonomi er nordmenn altså fortsatt sterke i troen på egen økonomi og videre boligprisoppgang. Dersom Norges Bank setter renteøkningene på vent, så blir det en ekstra vitamininnsprøytning i høstens budrunder, men det er et tveegget sverd. Tiltar internasjonal uro vil ikke Norge gå klar og optimismen blir kortvarig. Vi går derfor en spennende høst i møte, kommenterer sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i NBBL.