Christian Frengstad Bjerknes i NBBL. Foto: nyebilder.no

NBBL: Prisen på borettslagsboliger steg 1,8 prosent i andre kvartal

NBBLs prisstatistikk viser at prisene på borettslagsboliger steg 1,8 prosent nominelt i andre kvartal 2020.

– Etterspørselen i boligmarkedet har vært overraskende robust i møte med koronakrisen. Rentekuttene har utvilsomt vært en kraftig stimulans. Men vi skal heller ikke undervurdere betydningen av de store finanspolitiske krisepakkene som kom raskt på plass. Å kjøpe bolig er for mange den største investeringen de gjør, da er forutsigbarhet og troen på at man har en jobb viktig. Så langt har myndighetene lykkes med å skape denne tryggheten. Faktisk har prisveksten i bruktboligmarkedet vært overraskende høy, sier sjeføkonom i NBBL, Christian Frengstad Bjerknes i en pressemelding.

De peker på at til tross for tiltakene ser de fire grunner til at de realøkonomiske realitetene etterhvert vil dempe rentefesten som er i bruktboligmarkedet:

  • En kraftig global økonomisk nedgang rammer norsk økonomi.
  • Våre to største næringer, olje- og boliginvesteringer, faller samtidig.
  • Boliglånsforskriften vil dempe en eventuell gjeldsdrevet boligprisoppgang.
  • Inntil vi får en vaksine/effektiv behandling forblir covid-19 en brems.