Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL. Foto: NBBL
Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL. Foto: NBBL

NBBL: Optimisme tross renteoppgang

Troen på stigende boligpriser ligger på et rekordhøyt nivå i mars, tross ventede renteøkninger, viser NBBLs Boligmarkedsbarometer.

Boligmarkedsbarometeret er en månedlig undersøkelse fra NBBL som måler nordmenns forventninger til utviklingen i boligmarkedet.

– Boligprisveksten fikk en pangstart på nyåret ved innføring av ny avhendingslov, og prispresset ser også ut til å ha påvirket psykologien i markedet. Hele 65 prosent tror på stigende boligpriser det neste året, uendret fra foregående måned og den høyeste andelen siden Boligmarkedsbarometerets oppstart i 2018. Kun syv prosent tror på boligprisfall, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL i en pressemelding.

NBBL forventer allikevel at effekten av den nye avhendingsloven er midlertidig og at boligforsyningen nå normaliseres. Når vårslippet kommer vil utsiktene til høyere rente dempe prisveksten.

– Norges Bank forventer ytterligere syv renteøkninger innen utgangen av 2023. Det vil gi en boliglånsrente på om lag fire prosent. Renteoppgangen vil dempe de hete budrundene vi har sett på nyåret, men de vil neppe kneble boligmarkedet. Tross renteøkningene vil realrenten forbli negativ langt ut i 2023. Det er også ventet gode lønnsoppgjør og høy inntektsvekst, noe som øker kjøpekraften. Med andre ord, renten settes opp fordi det går bedre i norsk økonomi. Over tid er det positivt for stabiliteten både i økonomien og boligmarkedet, og ikke minst vil det komme unge boligkjøpere til gode ved at de møter et litt mer edruelige budrunder, sier Bjerknes i meldingen.