De fleste tror prisene vil fortsette å stige i året som kommer. Foto: Nadia Frantsen

NBBL: Nordmenn forventer hett boligmarked i 2021

Kun syv prosent av folket tror boligprisene vil falle det neste året. Det kommer frem i NBBLs boligmarkedsbarometer for desember.

– Nivået indikerer fortsatt høy temperatur i boligmarkedet, sier sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i NBBL i en pressemelding.

Med unntak av mars/april da pandemien for alvor gjorde sitt inntog i Norge, har andelen som tror på stigende boligpriser ligget høyt gjennom hele 2020.

– Det har også gjenspeilt seg i kraftig boligprisvekst. Nå, ved slutten av året, tror 51 prosent at boligprisene vil stige videre, mens 33 prosent tror de blir om lag uendret, melder landsforbundet.

Folket er delt når det kommer til hva de tror om renteutviklingen. Halvparten tror på renteøkning i 2021, mens den andre halvdelen tror renten forblir uendret gjennom hele året.

– Utviklingen i norsk økonomi og boligmarkedet tilsier at renten bør settes opp i løpet av det kommende året. Gjeninnhentingen etter at restriksjonene ble lempet på, har gått langt raskere enn de fleste hadde forventet. Vaksinen blir en «game changer». Et overopphetet boligmarked og høyt varekonsum tilsier at renten bør settes opp raskere enn om dette var en klassisk etterspørselsdrevet nedtur, sier Frengstad Bjerknes.