Sjeføkonom i NBBL, Christian Frengstad Bjerknes. Foto: Nadia Frantsen

NBBL: Nedturen i boligmarkedet kan være forbi

NBBLs boligmarkedsbarometer stiger fra 5,9 i april til 11,5 i mai. Nå tror forbundet at det kan indikere at nedturen i boligmarkedet allerede er forbi.

- Nullrente og økt optimisme i arbeidsmarkedet sender forventningene til boligmarkedet opp igjen, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL i en pressemelding.

NBBLs boligmarkedsbarometer måler folks forventninger til utviklingen i boligmarkedet. Koronaviruset og nedstengningen av norsk økonomi ga en brå nedgang i andelen som forventet stigende boligpriser det neste året. Allerede i mai er andelen som forventer stigende boligpriser på fremmarsj igjen. Andelen som tror på fallende boligpriser reduseres fra 41 til 26 prosent, og andelen som tror på boligprisoppgang øker fra 15 til 27 prosent. Resterende respondenter forventer uendrede boligpriser eller har ingen formening, forteller NBBL.

– Den store økningen i andelen som tror på stigende boligpriser må sees i sammenheng med forventninger til arbeidsmarkedet og rentebildet. Norges Bank forventer nullrente i hele prognoseperioden frem til 2024. Markedsledende boliglånsrente på 1,3 prosent medfører en månedlig rentekostnad på 2.500 kroner for et lån på tre millioner. Det blir det neppe noe boligkrakk med slike rammevilkår, avslutter Bjerknes.