Administrerende direktør i NBBL, Thor Eek. Foto: Nadia Frantsen / NBBL

NBBL kritiserer regjeringen for manglende enøk-plan

Stortinget vedtok allerede i 2016 at det skal spares 10 terrawattimer i eksisterende bygg innen 2030. Regjeringen har nå hatt to år på seg til å komme med en plan for energisparing, men i statsbudsjettet for 2019 blir denne ytterligere utsatt.

Det skriver Norske Boligbyggelag (NBBL) i en pressemelding torsdag.

– Vi har beregnet potensialet for energisparing i eksisterende blokkbebyggelse til rundt 1,5 terrawattimer. Det tilsvarer produksjon fra drøyt to Alta-kraftverk. For å utløse dette innen 2030 mener NBBL at det må sterkere virkemidler til. Enovas støtteprogram rettet mot eksisterende bygg må styrkes, og det haster, sier administrerende direktør Thor Eek i NBBL i pressemeldingen.

I 2017 ga Enova 165 millioner kroner av en ramme på 250 millioner til boligeiere i tilskudd. Ordningen har eksistert siden 2015, og underforbruket gir en tydelig indikasjon på at ordninger mot boligsektoren fungerer dårlig, skriver NBBL i meldingen.

Det meste av støtten går i dag til privatpersoner i småhus. Blokkbebyggelsen kommer ekstra dårlig ut i fordeling av midler, heter det videre i meldingen.

– For oss bekrefter det at boligselskaper må skilles ut som egen målgruppe i Enovas støtteprogram. I dag faller boligselskap mellom to stoler i Enovas program, som er innrettet mot bedrifter og privatpersoner, sier Eek.

Husholdningenes bidrag til Enova gjennom påslaget i nettleie er omtrent 400 millioner kroner, heter det i meldingen.

– Når regjeringen kommer med en plan for energisparing i eksisterende bygg, bør det være en ambisjon å tilbakeføre dette beløpet til husholdningene, og ha egne mål og virkemidler for blokkbebyggelsen, legger Eek til i pressemeldingen.