Bård Folke Fredriksen. Foto: Nadia Frantsen

NBBL: Borettslag slipper avgift på egenprodusert solstrøm

Borettslag og sameier har måttet betale elavgift og nettleie på egen strøm som de produserer fra solcelleanlegget på taket. I Revidert nasjonalbudsjett (RNB) foreslår regjeringen avgiftsfritak for borettslag og sameier slik at de nå får like regler som småhus og næringsbygg har hatt hele tiden.

– Dette er en seier for mer ren sol-strøm og for landets borettslag og sameier som NBBL har jobbet med lenge. Når regjeringen fjerner elavgiften og nettleien for egenprodusert solenergi øker lønnsomheten for slike tiltak folk selv finansierer med 55 øre/kWt. Det er betydelig. At det produseres mer konfliktfri sol-strøm er bra for natur, klima og for folks lommebok, sier administrerende direktør Bård Folke Fredriksen i NBBL i en pressemelding.

Mange av takene til landets 900.000 boliger i borettslag og sameier egner seg for sol-strøm produksjon. Likevel har solceller på borettslag og sameier til nå har vært lite benyttet. Med dagens forslag i RNB ser det ut til at betydelige hinder er borte, mener NBBL.

– Det er en seier at avgiftene som har skygget for denne muligheten til å utnytte sola blir foreslått fjernet. Avgiftsfritakene gir en motivasjon til å oppgradere til grønne bygg. Regjeringen bør i detaljutformingen se om fritaket også kan gjelde for flere hus i et og samme boligselskap der det produseres og brukes strøm sammen. Slik blir det enda flere solceller landet rundt, sier Fredriksen.