Navarsete: Det kunne gått fryktelig galt

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) fikk fredag se resultatet av raset i Hanekleivtunnelen med egne øyne. Hennes umiddelbare reaksjon var lettelse over at ingen måtte bøte med livet.

Jeg er glad for at tidspunktet for raset var nettopp da det var. Det kunne gått fryktelig galt. Det gjør inntrykk med de store naturkreftene som vi prøver å temme, sa samferdselsminister Liv Signe Navarsete få meter fra selve rasstedet inne i Hanekleivtunnelen på E18 i Vestfold fredag. Sent på kvelden 1. juledag gikk et 25 meter langt ras i sørgående tunnelløp. Bare tilfeldigheter gjorde at ikke liv gikk tapt da flere hundre kubikkmeter med stein raste ut. Befaring på stedet Fredag ettermiddag fikk ministeren på eget initiativ se rasstedet, sammen med veidirektør Olav Søfteland og en rekke fagfolk fra Statens vegvesen. Et godt stykke inne i tunnelen stoppet politisperringer Navarsete med følge noen meter fra haugen med stein, rester av sprøytebetong og PE-skumplater. Det er lett å forestille seg hvor galt det kunne ha gått dersom det hadde kjørt biler under de enorme massene akkurat idet raset gikk sent om kvelden 1. juledag. Jeg er veldig glad for at det ikke var mennesker her inne da, gjentok Navarsete flere ganger. Det var hennes umiddelbare reaksjon inne ved rasstedet. Fredag fastsatte departementet mandatet for gruppen som skal undersøke raset. Følgende tre medlemmer skal utgjøre undersøkelsesgruppen: Professor Bjørn Nilsen ved Institutt for geologi og bergteknikk, NTNU, avdelingsdirektør Øystein Norgulen ved NGU (Norges Geologiske Undersøkelser) og Per Bollingmo, ingeniørgeolog ved Multiconsult. Avventer rapport Gruppen med eksperter skal nå gå igjennom alle tenkelige aspekter ved raset. De står helt fritt til å undersøke alt materiale, forteller ministeren. Undersøkelsesgruppen skal blant annet peke på årsak og komme med anbefalinger. 15. februar skal rapporten foreligge. Det er en stor jobb som skal utføres på kort tid, sier Navarsete. Hun tar selv ansvar for raset som statsråd, men vil ikke kommentere hvorvidt noen andre må stilles til ansvar for det som har skjedd. Nå må vi avvente rapporten. Deretter kan vi konkludere, sier hun. Navarsete utelukker ikke et eget tilsyn for å kontrollere tunnelsikkerhet, men vil ikke gi noen konkrete svar før rapporten foreligger. Advarte Entreprenørselskapet PEAB advarte mot dårlig sikkerhet i Hanekleivtunnelen allerede i 1997. Arbeidet var så vidt kommet i gang da PEAB sa stopp. De mente at det rett og slett var for farlig å arbeide i deler av tunnelen slik tilstanden var. I utsatte soner ble det forbudt å bevege seg. På dette tidspunktet skulle tunnelen vært ferdig sikret av Statens vegvesen, skriver Aftenposten. Deretter ble nye sikringstiltak gjennomført. Det ble slått inn 1.200 bolter etter dette. Da gjorde man det som skulle til, sier Søfteland til NTB like utenfor tunnelåpningen. Han mener fortsatt at tunneler i Norge er sikre. Når du reiser langs veinettet i Norge, da er tunnelene noe av det sikreste. Så hvis man er redd for å kjøre i tunnel, da bør man ikke reise med bil i det hele tatt, sier Søfteland. Det vil ta fire til åtte uker å rydde tunnelen, og inntil den gjenåpnes vil all trafikk både sør og nordgående gå gjennom det nordgående tunnelløpet.