Nav Lillestrøm

Foto: LinstowFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadProsjektleder Kjell Bjerknes og anleggsleder Odd Steinar Müller i Bjerklind Bygg har overlevert helt nye lokaler på 5.400 kvadratmeter til Nav Lillestrøm. Foto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild Blakstad
Bjerklind

Bjerklind

Stemalogo

Stemalogo

RoarJørgensen

RoarJørgensen

EDAelektrodata

EDAelektrodata

Academica

Academica

Klimateknikk

Klimateknikk

Aktivitetsbaserte og helsefremmende arbeidsplasser har vært et ledende premiss for ombyggingen og utvidelsen av NAVs nye lokaler på Lillestrøm.

Fakta

Sted: Lillestrøm

Prosjekttype: Kontor interiør

Areal: cirka 5.200 kvadratmeter

Byggherre: Linstow

Totalentreprenør: Bjerklind Bygg

Kontraktssum: 70 millioner kroner

Arkitekt: Nordic Office of Architecture

Prosjektledelse: Stema Rådgivning

Rådgivere: RIB, RIE: AFRY Norge l RIBr: Sweco Norge

Byggherrerådgivere: RIBr: Roar Jørgensen l RIE: RIE Consult l RIV: Norconsult l Koordinator tekniske fag: Øyvind Moen

Underentreprenører og leverandører: Himling: A-Montasje l Tømrerarbeider: Bjerklind Bygg l Malerarbeider, tepper og belegg: Academica malerentreprenør l Elektro: EDA - Elektro Data Romerike l Rørlegger: Mester-Rør VVS l Ventilasjon: Klimateknikk Oslo l Systemvegger og dører: Moelven Modus l Låssystemer: Flexi Lås og Gitter l Kjøkken: Sentrum Bygg

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Nav Lillestrøm holder til i Romerike Helsebygg, som ligger sentralt i Lillestrøm og tett på kollektivknutepunkt som tog og buss. Bygget på 20.000 kvadratmeter ble åpnet i 2009 og huser en rekke helseaktører over et vidt spekter, fra legevakt og helsestasjon, til fysioterapi og tannlege.

I disse lokalene har tidligere NAV Skedsmo holdt til i en årrekke. I forbindelse med sammenslåingen av nabokommunene Fet og Sørum pr 1. januar 2020 ble det bestemt at NAV skulle samlokalisere de tre kontorene i en felles enhet på Lillestrøm.

Det er eiendomsaktøren Linstow som eier Romerike Helsebygg og som er byggherre for ombyggingen og rehabiliteringen av lokalene til NAV. Totalentreprenør er Bjerklind Bygg, mens Nordic Office of Architecture har tegnet prosjektet.

– I forbindelse med kommunesammenslåingen har Nav utvidet sitt eksisterende areal med cirka 2.200 kvadratmeter, og nå leier NAV Lilllestrøm et areal på cirka 5.400 kvadratmeter for sine 250 ansatte, sier prosjektleder Oddbjørn Gregersen i Linstow om bakgrunnen for byggeprosjektet.

Ifølge Gregersen var det lagt vekt på arealene skulle være generelle og fleksible der endringer i funksjoner, aktiviteter og antall personer enkelt skulle la seg gjennomføre. Det var også ønske om at lokalene skulle ha en stor grad av fleksibilitet og sambruk av arealene i det daglige.

18 måneders byggetid

Bjerklind Bygg startet byggearbeidene i november 2019 og overleverte i juni 2021, noe som var én måned før tiden.

– Det har vært et omfattende prosjekt over et stort areal som vi har brukt 18 måneder på, og byggingen har pågått i fire faser, sier prosjektleder Kjell Bjerknes i Bjerklind Bygg til Byggeindustrien.

Byggearbeidene pågikk i to sammenhengende bygningskropper med to etasjer i en fløy og tre etasjer i den andre. Entreprisen er kun innvendige arbeider, og entreprenøren startet med å strippe ned de aktuelle arealene til råbyggg, for deretter å bygge det hele opp igjen.

Det at arbeidene ble delt opp i flere faser var noe byggherre hadde planlagt for før prosjektet startet opp.

– Vi var klar over at det ville bli en utfordring at hele leiearealet skulle rehabiliteres og ombygges samtidig som NAV Lillestrøm skulle sitte i deler av lokalet. Dette ble løst med at arbeidene ble utført etappevis i fire ulike faser, sier Gregersen.

For entreprenøren har dette vært uproblematisk.

– Fase 1 var størst med 2.000 kvadratmeter. Her fikk vi bygget et midlertidig publikumsmottak som senere ble bygget om igjen i fase 4. Vi har flyttet folk etter hvert som de ulike fasene ble ferdigstilt, sier anleggsleder Odd Steinar Müller.

Han forteller også at de fikk revet fase 2 og 3 samtidig etter at fase 1 var overlevert.

– Vi fikk litt «drahjelp» av pandemien, siden det var mange som jobbet fra hjemmekontor. Dette ga oss arbeidsro og gjorde at det enklere å gjennomføre byggearbeidene, sier han.

I tillegg til at alle kontorarealer og øvrige arealer er bygget opp helt på nytt, er all teknisk infrastruktur ny. Man har imidlertid gjenbrukt eksisterende aggregater. I byggearbeidene har det også vært utført omfattende glassarbeider. Prosjektet har også en del spesialløsninger som klatrevegg og treningsrom.

Mange leietakere

Både Müller og Bjerknes medgir at det har vært en utfordring med støyende arbeider i et stort bygg med mange ulike leietakere.

– Det har vært mange hensyn å ta. I dette bygget er blant annet både legevakt, tannlege og helsestasjon, og noe av arbeidene måtte vi legge til kvelds- og nattestid. Men i det store og hele har det gått bra, sier de.

Den døgnåpne kommunale legevakten kunne ikke ha noe nedetid, og det ble gjennom byggeperioden lagt til rette for gode varslings- og informasjonsrutiner.

Entreprenøren kan også fortelle at logistikken har vært utfordrende, spesielt i rivefasen.

– Riggområdet har vært trangt og vanskelig, og det er krevende når store deler av bygget er i bruk. I riveperioden hvor vi var avhengige av kontainere og det var mye bortkjøring, var det ekstra mye å passe på, sier Müller.

Likevel har prosjektet hatt bra fremdrift og kunne overleveres i god tid før sommeren.

Aktivitetsbaserte arbeidsplasser

NAVs nye lokaler har en hovedinndeling i publikumområde og interne kontorlokaler. Publikumsområdet er lett tilgjengelig plassert på inngangsplanet, og her kan brukerne tas imot til samtale etter timeavtale. Det er også en egen kursavdeling. Kontorområdene fordeler seg på tre etasjer og over to bygningsdeler.

– Det var viktig for NAV at alle ansatte hadde en felles hovedinngang med en felles sosialsone og at man fordelte seg ut i de ulike arbeidssonen derfra. Inngangen utgjør en viktig møteplass og samlingssted, sier prosjektansvarlig arkitekt Marianne Lommerud i Nordic Office of Architecture.

Hun peker på at helsefremmende arbeidsplasser har vært et viktig premiss for utformingen av prosjektet.

– Arbeids- og velferdsdirektoratet har høye ambisjoner om bruk av aktivitetsbaserte arbeidsplasser. I tillegg ønsker NAV Lillestrøm lokaler som muliggjorde fysisk aktivitet i arbeidsdagen. Leietaker har vist et stort engasjement i utformingen av sine nye lokaler, sier Lommerud.

Aktivitetsbaserte arbeidsplasser innebærer at de ansatte ikke har faste arbeidsplasser, men at lokalene er inndelt i soner basert på ansattes behov for ulike arbeidsmønstre og varierende arbeidsoppgaver i løpet av en arbeidsdag.

Arkitekten peker også på at det har vært viktig å nyttiggjøre seg byggets kvaliteter og samtidig finne løsninger som best mulig håndterer de ulempene bygget måtte ha.

– Bygget har store etasjehøyder, gode vertikale internforbindelse og arealer med rause glassarealer i fasade. Dette ble utnyttet til å gi høye og luftige fellesarealer og ga naturlige sosiale soner ved interntrappene. Ulike forutsetninger i de ulike arealene gir områder med ulik særegenhet, sier hun.

Både byggherre og entreprenør er svært godt fornøyd med det endelige resultatet.

– Samarbeidet med entreprenør har vært godt og konstruktivt. En svært dyktig byggeledelse har vært på plass under hele byggeperioden og de har også samarbeidet godt med leietaker, avslutter Oddbjørn Gregersen i Linstow.


Flere prosjekter