Nav får 710 millioner kroner ekstra

Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen (Ap) styrker Nav med 710 millioner kroner. Det skal blant annet bli lettere å få dagpenger.

Andersen la fredag fram en proposisjon om situasjonen i arbeids- og velferdsforvaltningen. Statsråden presenterte forslag og tiltak for å bidra til å bedre situasjonen i Nav, og gjorde det klart at regjeringen styrker etaten med 710 millioner kroner ekstra.

Pengene skal gå til å øke driftsbudsjettet, forenkle dagpengebehandlingen, omfatte organisatoriske tiltak og gi økt styring og intern kontroll.

- Vi må sikre at folk får ytelsene til rett tid. Med de tiltakene vi nå foreslår gjør vi Nav i stand til å oppfylle de målene som er satt, og vi ruster etaten for en situasjon med økt arbeidsledighet, sier Andersen.

Andersen gir Nav fullmakt til å innvilge søknader om dagpenger på grunnlag av opplysninger som søkeren selv oppgir, uten at disse er kontrollert på forhånd.

- Dette åpner for at kurante søknader kan behandles raskt, slik at dagpengene kan anvises innenfor treukersfristen, og det vil gi en mer robust behandling av slike saker, sier Andersen.

Navs mål er at 80 prosent av søknadene skal bli behandlet innen 21 dager. Grepet som lar folk søke dagpenger uten at Nav trenger å kontrollere opplysningene på forhånd, gjør at man slipper å søke sosialhjelp i påvente av dagpenger.