Nattland oppveksttun

<p>Foto: Åsane Byggmesterforretning</p>DCIM\100MEDIA\DJI_0023.JPG

I Sædalen i Bergen har Åsane Byggmesterforretning ført opp Nattland oppveksttun, som kan huse inntil 750 elever og barnehagebarn.

Fakta

Sted: Sædalen, Bergen

Prosjekttype: Nybygg oppveksttun og rehab skolebrakke

Entreprisekostnad uten merverdiavgift: 300 millioner kroner

Bruttoareal: 9.900 (nybygg) + 2.000 (rehab)

Tiltakshaver: Bergen kommune, Etat for utbygging

Generalentreprenør: Åsane Byggmesterforretning

Arkitekt og adm totalprosjekterende: Wiberg Arkitekter

Underentreprenører og leverandører: Oppmåling: Staren Geomatikk, Skanska Survey, Anko | Riving: AF Decom | Grunnarbeid: Staren og Bydrift | Anleggsgartner og lev. lekeapparater: Jans Hageservice | Asfalt: Lemminkäinen Norge | Betongarbeid: Åmodt Entreprenør | Ferdigbetong: NorBetong | Hulldekker: Nobi Voss | Gulvstøp/tynnavretting: Betonggulv | Stålkonstruksjoner: Fana Stål | Metall- og stålarbeider: Trakon Vest | Lettak-konstruksjon: Lett-tak Systemer | Taktekking: Fløysand Tak | Glassfasade, vinduer og aludører: Hubro | Solavskjerming: Solskjermingsgruppen | Maler: Malermester Buer Bergen | Gulvlegger: Stigen og Kronheim | Flislegger: Stor-Bergen Mur og Flis | Varme, sanitær og sprinkler: Bjørgvin VVS | Elektro: Kjell Hansen Elektro | Ventilasjon og blikkenslager: Bygg og Ventilasjon | Heiser: Schindler Stahl Heiser | Løfteplattformer: Cibes Lift Norge | Branntetting og garasjeporter: Protectio | Lås og beslag: Lockit | Fast inventar: Torsvik Trevare | Brønnboring: Vestnorsk Brunnboring | Storkjøkken: Myhrvold Storkjøkken | Byggevarer: Neumann Bygg | Rent tørt bygg og byggvask: Renex Servicepartner Vest

Nattland oppveksttun er ført opp i generalentreprise med en entreprisekostnad på 300 millioner kroner, eksklusive merverdiavgift. Tiltakshaver er Bergen kommune ved Etat for utbygging. Wiberg arkitekter har både tegnet bygget og ledet prosjekteringsgruppen.

Grunnarbeidene startet sommeren 2014 og betongarbeid i september 2014. Oppveksttunet ble overlevert i august 2017.

750 elever

Oppveksttunet er dimensjonert for 750 skoleelever og barnehage-barn og består av et nybygg på 9.500 kvadratmeter fordelt på to til fire etasjer og en rehabilitert paviljong på 2.000 kvadratmeter. Det er 115 arbeidsplasser her. Skoledelen har ti årstrinn og alle elevene holder til i baser med formidlingsrom, grupperom, garderober og egne innganger.

Nattland oppveksttun er et av de mest moderne skolebyggene i Bergen. I tillegg til klassebaser og kontorer har det et amfi med plass til 300 elever, tre auditorier, gymnastikksal med scene, bibliotek, rom for formingsfag, rom for naturfag, rom for musikk, dans og drama, avdeling for hørselshemmede og storkjøkken (kombinert kantine og skolekjøkken). Nedslagsfeltet er Sædalen i den sørlige delen av Bergen.

Uteområdet er stort og påkostet. Det omfatter en stor betongtrapp med amfi, lekeapparater, sklier, skatebaner, Tarzanbane, ballbinge, gangstier, plener og beplantning. En bekk med overvann renner gjennom deler av uteområdet.

Utkraget bygg

Daglig leder Frank Ståløy i Åsane Byggmesterforretning har vært prosjektleder for oppveksttunet. Han forteller at tomten har fjellgrunn og at nybygget er fundamentert rett på fjellet. Det er lagt radonmembran og montert opplegg for ventilering.

– En fjellknaus på tomten er bevart og har blitt populært klatrested blant elevene, sier Ståløy.

Anleggsleder Jørgen Rohde i Åsane Byggmesterforretning forteller at nybygget er tilnærmet rektangulært med et buet utbygg mot sør. Både hovedbygg og utbygg krager ut over de nederste etasjer. Bærekonstruksjonen er kompleks og består av plasstøpt betong, hulldekker, og ståldrag-ere. Bygget har to etterspente dekker (over gymsal og over scene/amfi) med 20 meter spennvidde. Det har gått med cirka 4.000 kubikkmeter ferdigbetong, levert på 600 betongbiler. Taket er en lettakskonstruksjon med mange nisjer for overlys. Fasadene har brannimpregnert trepanel og natureloksert aluminium. Det er totalt seks store glassfasader fordelt på bygget. Under terrenget er det en 40 meter lang kanal for utløp av ventilasjonen med diameter på 1,4 meter.

Skolen har gulvoverflater av vinyl, epoksy, parkett og slipt betong (Weber designgulv) og Terrazzo i trapper. Innvendige vegger har malte overflater, frilagt betong, eikespiler eller perforert aluminium. Det meste av bygget har enten systemhimlinger eller spilehimlinger.

Nattland oppveksttun er et passivhus og det er 15 + 15 + 5 cm isolasjon i ytterveggene og i snitt 45 cm i taket. Trykktesting viste en luftveksling på 0,38 per time, noe som er godt under kravet for passivhus. Tømmerarbeidet har ifølge Ståløy gått bra.

Null på H1-verdi

Bruk av lettak ga rask lukking av konstruksjonen. Hele bygget har universell utforming, og bygget er fullsprinklet. Solavskjerming skjer med utvendige persienner.

Da aktiviteten var på topp var cirka 150 personer med. Arbeidet har skjedd med null på H1-verdi.

Ti energibrønner

Hovedbygget er ført opp som passivhus, mens utbygget er etter Tek10. Det er gulvvarme i dusjer og garderober. Resten av bygget varmes opp med radiatorer. Oppvarming er basert på varmepumpe mot ti energibrønner som går ned til 200 meter. Bygget er i energiklasse A og har beregnet energibruk på 53 kWh per kvadratmeter per år. Ventilasjonen er balansert og har varmegjenvinning. Kjøling skjer via ventilasjon.