<p>NYE MASKINER: Vegard Gultvedt, Øystein Myrhaug og Roar Aaserud fra Nasta er stolte over å ha levert maskiner til Skoleprosjektet i Vikersund. Her sammen med fornøyde elever og instruktør Jon Børre Kristoffersen og Kristian Thoresen i BetonmastHæhre (til høyre).</p>Nye maskiner til Skoleprosjektet i Vikersund.

Nasta leverer anleggsmaskiner til BetonmastHæhres skoleprosjekt i Vikersund

Elevene som jobber på skolesprosjektet i Vikersundbakken kan glede seg til å ta i bruk fem splitter nye anleggsmaskiner fra Nasta.

18 elever med forskjellig bakgrunn hadde av ulike årsaker falt ut av den ordinære skolegangen og trengte noen som trodde på dem. Mange av elevene har lese- og skrivevansker, men gjennom dette opplegget har de funnet motivasjon til å jobbe og lære.

Lars Hæhre i BetonmastHæhre. Arkivfoto: Svanhild Blakstad

– Målet med prosjektet er å gi ungdom som ikke passer inn i det tradisjonelle skolesystemet jobb. Det er også viktig at vi alle tar et samfunnsansvar og bidrar til rekruttering til bransjen. Det trengs helt klart mer arbeidskraft i fremtiden, så opplæring av disse ungdommene er gull verdt, sier Lars Hæhre.

Med på satsingen er Buskerud fylkeskommune, Rosthaug vgs, Nav Modum og Ung Invest Buskerud samt flere aktører fra det private næringsliv i Buskerud.

Nasta  leverer de fleste av anleggsmaskinene til prosjektet. Her jobber Roar Aaserud, Vegard Gultvedt og Øystein Myrhaug tett på ungdommene i bakken og BetonmastHæhre for å gi best mulig oppfølging av maskinene. Prosjektet består av to hovedgrupper, en tømrer og en maskingruppe. Per i dag er det 7 elever på hver gruppe.

Det er Kristian "Kikkan" Thoresen som styrer den daglige driften til anleggsgjengen i bakken. Kikkan har et langt anleggsliv bak seg, og har jobbet i Hæhre siden 2004. På prosjektet har han ansvar for fem ungdommer som skal lære å kjøre anleggsmaskiner.

– Nytt i år er at vi har med ei dumperinteressert jente på maskinavdelinga, og det er vi veldig stolte av. Da passet det jo ekstra bra at Nasta leverte en splitter ny Bell B20E til oss, sier Thoresen.

Han understreker at sikkerhet samt det å ta vare på maskinene er viktig. Det brukes god tid på opplæring i forkant av prosjektet, hvor elevene går gjennom sikkerhetskurs, HMS-opplæring samt grundig gjennomgang av maskinvedlikehold.

– Det er særdeles viktig at elevene får forståelse for hva som venter dem når de kommer ut i arbeidslivet, avslutter Thoresen.

Til nå har totalt 31 av 36 elever fullført prosjektet. 22 har fått lærekontrakt, hvorav 17 av disse jobber for BetonmastHæhre.

Nasta levert følgende maskiner  til prosjektet: ZW75-5, ZW310-5, ZX85US-5, ZX135US-5, Bell B20E