Grimsa, Nasjonal turistveg Rondane. Foto Harald Christian Eiken
Grimsa, Nasjonal turistveg Rondane. Foto Harald Christian Eiken

Nasjonale turistveger 30 år - arrangerer designkonkurranse for arkitektstudenter

Sommeren 2023 er det 30 år siden Stortingets samferdselskomite ga sine signaler som ledet fram til etablering av Nasjonale turistveger. Dette skal markeres på ulike måter.

I juni vil Statens vegvesen markere dette med RAST, en utstilling og seminarer i Oslo som summerer opp, reflekterer og ser fremover. I opplegget inngår også en designkonkurranse for arkitektstudenter.

– For å søke nye impulser fra yngre generasjoner formgivere inviterer Nasjonale Turistveger studenter i arkitektur og landskapsarkitektur til en åpen konkurranse om og utforme to nye rasteplasser langs to turistvegstrekninger. Invitasjon går til studentene ved AHO (Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo), BAS (Bergen Arkitekthøgskole), NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) og NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet), heter det i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Konkurransen handler om å reflektere over arkitektur og landskapstiltak langs Nasjonale turistveger og utvikle prosjekt som peker framover. Konkurransen omfatter to nye turistvegprosjekter med servicebygg og rast; Hesthamar, i nærheten av Utne langs Nasjonal turistveg Hardanger, og Grimsa bru, langs Nasjonal turistveg Rondane

Leveringsfrist for konkurransebidrag er 31. mars 2023 klokken 12.00.

– Prosjektene fra konkurransen vil bli utstilt og vinnerne kåret på AHO i juni som del av Nasjonale turistvegers 30-årsmarkering, skriver Vegvesenet.