Illustrasjonsfoto: Oda Sverdrup Strand

Nasjonal rassikringsgruppe ber Stortinget om mer penger til rassikring

Nasjonal rassikringsgruppe ber om at rassikring blir prioritert under budsjettforhandlingene i Stortinget

I regjeringens forslag til statsbudsjett er det ingen økning i satsingen på rassikring. Det er satt av 1,9 milliarder kroner, og det ligger kun inne justering for kostnadsveksten, skriver Nasjonal rassikringsgruppe i en pressemelding.

De mener det rimer dårlig med både behov og klimaendringer.

- Nasjonal rassikringsgruppe vil derfor gjenta vårt krav om at dagens rammer må tredobles Det må til for at vi kan fjerne de mest kritiske raspunktene i løpet av planperioden for Nasjonal Transportplan 2022-33, sier leder for nasjonal rassikringsgruppe, Jenny Følling i meldingen.